Til hovedinnhold

KRLE

Trinn 8.–10.

Store spørsmål 8–10 er revidert og samlet i ett læremiddel som gir elevene et grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg.  

 

Bestill vurderingseksemplar her.

Store spørsmål legger særlig vekt på:

  • å utforske og ta stilling til livets store spørsmål.
  • etisk refleksjon rundt aktuelle dilemma fra elevenes hverdag og dagens samfunn
  • å bli godt kjent med de store religionene og hvordan de utvikler seg i møte med nye samfunnsutfordringer
  • å legge til rette for dybdelæring gjennom å se sammenhenger mellom religioner, livssyn og samfunnsutvikling
  • stor elevaktivitet med et bredt og variert utvalg av oppgaver

Revideringen av Store spørsmål 8-10 beholder grepet med fortellinger som didaktisk verktøy. Sammen med fagstoffet gir fortellingene elevene kunnskap og forståelse om ulike religioner og livssyn. Filmer, bildehistorier, fortellinger, podcast og oppgaver gir spennende fagformidling og motiverende læring.

Kjøp Store spørsmål her.

Vil du motta relevante nyheter, inspirasjon og undervisningsopplegg for KRLE? Registrer deg her.

Komponenter

Lærebok | Digital | Unibok

Forfattere

Olav Hove underviser ved Tastaveden ungdomsskole i Stavanger. Han er blant annet utvikler av et e-læringsprosjekt innenfor digitale fortellinger og kursholder i digital fortellerkunst for Den kulturelle skolesekken. 

Marit Sandboe er allmennlærer og har hovedfag i religionshistorie med hovedvekt på midtøstenreligionene. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomstrinnet, og har fulgt utviklingen av faget tett, fra 90-tallet til dagens KRLE-fag. 

Jørg Arne Jørgensen har hovedfag i religionsvitenskap og har spesialisert seg på religioner med opphav i Sør-Asia. Han har jobbet som universitetslektor og studiekoordinator på Universitetet i Stavanger og underviser i dag ved Steinerskolen.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat