Til hovedinnhold

Grunnleggende norsk

Trinn 8.–10.

På høyden gjør overgangen til vanlig klasse lettere. Elevene blir bedre rustet til å klare skole og utdanning.

På høyden 8–10 legger særlig vekt på:

  • struktur og pedagogisk tilrettelagt bildemateriale
  • språklig tilpassede tematekster i naturfag, samfunnsfag, norsk og KRLE
  • innlæring av begreper med klikkbare oversettelser på arabisk, dari, engelsk, farsi, somali og tigrinja i uniboka

På høyden 8–10 egner seg godt som ekstra ressurs for minoritetsspråklige elever i ordinær klasse. Læremiddelet introduserer fagspråk i tillegg til hverdagsspråk. På slutten av hvert kapittel er det en egen grammatikkdel. I tillegg er det digitalt innhold der elevene kan øve på forståelse og grammatikk.

Læremiddelet kan med fordel brukes i voksenopplæringen, for eksempel i grunnskole for voksne og modulbasert FVO (forberedende voksenopplæring).

Komponenter

Lærebok | Unibok | Digital

Forfattere

Kristin Fagerheim har arbeidet med nyankomne minoritetsspråklige elever i 20 år. Hun har tidligere vært ansatt ved Nygård skole, men underviser nå i en innføringsklasse ved Rothaugen ungdomsskole i Bergen. Kristin har holdt en rekke kurs om læring i andrespråkklasserommet, og hun har vært med i fagfornyelsen av læreplanverket.

Andrianne Skjold har lang erfaring som lærer i norsk for voksne innvandrere ved Universitetet i Bergen og ved Nygård skole. Hun underviser nå i en innføringsklasse ved Rothaugen ungdomsskole i Bergen. Andrianne er opptatt av integrert språk- og kunnskapsutviklende opplæring og har holde en rekke kurs i norsk som andrespråk.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat