Til hovedinnhold

Fransk nivå I

Trinn 8.–10.

Salut 8–10 er et begynnerkurs i fransk nivå I for ungdomstrinnet. Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk gjenspeiler læremidlet det kulturelle mangfoldet i den fransktalende verden. 

Logobilde, Salut 8-10.

Salut 8–10 gir elevene

● aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert
● god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet
● god støtte til muntlig og skriftlig produksjon

Kjøp Salut her
Utforsk Salut her
Bestill vurderingseksemplar her
Abonner på nyhetsbrev her
 

SALUT introduksjon – medforfatter Line Engstrøm

Aktiviserende klasserom – Lève toi !  
Alle kapitlene i Salut har oppgaver og aktiviteter elevene må opp og stå for å løse. Bevegelse og lek gjør det lettere å uttrykke seg.

God struktur
Salut har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og gir god plass til ordlæring og språkstrukturer. Differensieringsmodellen har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Oppgavene er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. 

Det er lagt stor vekt på vokabulartrening og muntlig produksjon gjennom modelltekster, lytting, uttale og opptaksfunksjon.

Eksamensfokus
Mon Journal er skriveoppgaver som dukker opp i hvert kapittel gi bøkene. Mon Journal blir en mappe der elevene kan se egen progresjon, snakke om læringsprosessen og vurdere sin egen læring. Til eksamen vil de ha en stor samling egne tekster de kan ta utgangspunkt i.

Arbeidsbøker
Til serien vil det bli utarbeidet arbeidsbøker med fargerike og inspirerende oppgaver, bilder og spill. Arbeidsboka til 8. trinn foreligger til skoleåret 2021/22.

På tvers av fagene 
Siden læremidlene SalutGente og Leute er bygget opp etter samme mal, er det enkelt å samarbeide på tvers av språkfagene om felles temaer som grammatikk, læringsstrategier, leker, aktiviteter og det å skrive en god tekst eller holde en god presentasjon.

Digitalt innhold
Det digitale innholdet omfatter grammatikkoppgaver, tekstarbeid, uttaletrening, lyttestoff og musikk. Lærerressursen gir tilgang til digital lærebok, forslag til årsplan og gode undervisningstips.

Komponenter

Komponentoversikt og priser finner du her

Forfattere

Line Engstrøm jobber som fransk- og norsklektor ved 8–13-skolen Fyrstikkalleen skole i Oslo. Hun har en mastergrad i fransk språk fra Universitetet i Oslo.

Marie Hellmann Moxnes underviser i fagene fransk, tysk og mat og helse på Oppsal skole i Oslo. Hun har universitetsutdannelse fra Frankrike og Norge.

Mie Thode Poulsen underviser i fransk ved Kjøsterud ungdomsskole og Ung11 i Drammen. Hun har mastergrad i fransk fra Universitetet i Oslo, og har studert historie, engelsk, spansk, pedagogikk og veiledning.

Salut 10 – bla i kapittel 3

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former