Til hovedinnhold

Fransk nivå I

Trinn 8.–10.

Salut 8–10 er et begynnerkurs i fransk nivå I for ungdomstrinnet. Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk gjenspeiler læremidlet det kulturelle mangfoldet i den fransktalende verden. 

Bestill vurderingseksemplar her

Salut 8–10 legger særlig vekt på

  • aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert
  • god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet
  • muntlig og skriftlig produksjon

SALUT introduksjon – medforfatter Line Engstrøm

Aktiviserende klasserom – Lève toi !  
Alle kapitlene i Salut har oppgaver og aktiviteter elevene må opp og stå for å løse. Gjennom disse aktivitetene blir det mye lettere for elevene å snakke det nye språket. Sjenansen forsvinner i jakten på den riktige løsningen, og bevegelse og lek gjør det lettere å uttrykke seg.

Strukturert 
Salut har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og gir god plass til ordlæring og språkstrukturer. Differensieringsmodellen har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Oppgavene er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. Hvert årstrinn er inndelt i seks temaer elevene kan kjenne seg igjen i. Elevene får jobbe med disse gjennom ulike innfallsvinkler og over tid. På den måten bygger de opp et solid vokabular, gode kommunikative ferdigheter, og de får tid til å gå i dybden.

Smarte strategier
Hvert kapittel åpner med to motivasjonssider. Her finner elevene ord det er lett å kjenne igjen fordi de kan norsk og engelsk. Ideen er å oppmuntre elevene til å bruke det de kan fra før. Når de har skjønt at språkene er i slekt og likner, er det mye lettere å tørre å gjette og prøve seg fram på det nye språket. Dette er gode læringsstrategier i praksis.

Det er lagt stor vekt på muntlig produksjon gjennom modelltekster, lytting, uttale og opptaksfunksjon.

Digitalt innhold tilrettelagt for elever byr på grammatikkoppgaver, tekstarbeid, uttaletrening, lyttestoff og musikk.

Eksamensfokus
Mon Journal er skriveoppgaver som dukker opp i hvert kapittel gjennom de tre årene elevene har fransk på ungdomstrinnet. Mon Journal blir en mappe der elevene kan se egen progresjon, snakke om læringsprosessen og vurdere sin egen læring. Til eksamen vil de ha en stor samling egne tekster de kan ta utgangspunkt i.

På tvers av fagene 
Siden språkverkene SalutGente og Leute er bygget over samme lest, er det enkelt å samarbeide på tvers av språkfagene om felles temaer som grammatikk, læringsstrategier, leker, aktiviteter og det å skrive en god tekst eller holde en god presentasjon.

Digitalt innhold
Læremidlet har et stort utvalg av digitale ressurser. Deler av dette innholdet er kun tilgjengelig for lærere.

Lenke til gratis elevnettsted

Les også

Salut – og fagfornyelsen
Salut – og kompetansemålene
Salut, Gente, Leute året rundt! Månedens oppgave

Vil du motta relevante nyheter, inspirasjon og undervisningsopplegg for fransk? Registrer deg her

Komponenter

Lærebok | Digital | Unibok | Brettbok

Kjøp Salut her

Forfattere

Line Engstrøm jobber som fransk- og norsklektor ved 8–13-skolen Fyrstikkalleen skole i Oslo. Hun har en mastergrad i fransk språk fra Universitetet i Oslo.

Marie Hellmann Moxnes underviser i fagene fransk, tysk og mat og helse på Oppsal skole i Oslo. Hun har universitetsutdannelse fra Frankrike og Norge.

Mie Thode Poulsen underviser i fransk ved Kjøsterud ungdomsskole og Ung11 i Drammen. Hun har mastergrad i fransk fra Universitetet i Oslo, og har studert historie, engelsk, spansk, pedagogikk og veiledning.

Salut 10 – bla i kapittel 3

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat