Til hovedinnhold

Aktivt klasserom – for økt elevengasjement

Trinn 8.–13.

For å møte fagfornyelsens fokus på å utforske, skape og å lære å lære, har forfatterne bak Aschehougs læremidler utarbeidet fageksempler med relevante temaer som bygger opp under en mer aktiviserende undervisning. Vi gir tips til en rekke ulike klasseromsaktiviteter, med eksempler fra ulike fag.

Elever ved Tangen videregående skole, Kristiansand

Elevsentrert
Med økt bevisstgjøring rundt læringsstrategier og selve læringsprosessen, er målet at elevene i større grad skal involveres i og vise større ansvarsfølelse for egen læring. Det vil gi økt læringsutbytte.

Fageksempler og videomateriale
Det er utarbeidet fageksempler til samtlige av Aschehougs læremidler til fagfornyelsen. De første fageksemplene finner du under aktiviteten Plakat i en fei, som nå er publisert på Aunivers.no. Fageksemplene er enkle å ta i bruk.

Det foreligger filmer som forklarer hensikten bak bruken av aktivitetene.

Aktiviteter, ungdomstrinnet (FEIDE-innlogging)

Aktiviteter, videregående (FEIDE-innlogging)

Et skattkammer 
Fra skolestart 2020/21 vil samtlige av Aschehougs læremidler for ungdomstrinnet og den videregående skolen tilby et rikholdig supplement av fageksempler i alle fag via Aktivt klasserom.

Læremidler ungdomstrinnet – fagfornyelsen 

Læremidler videregående – fagfornyelsen 
 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat