Til hovedinnhold

Årsplaner 8.–10.

Trinn 8.–10.

Skolestart nærmer seg! Har du planene klare? Her er årsplanene for matematikk, norsk, KRLE, språkfag og naturfag.

Engelsk

Stages 8 (2020): ​ Word  ​ PDF

Stages 8: ​ Word

Stages 9: ​ Word

Stages 10: ​ Word

Fransk

​Salut 8: ​ PDF

Matematikk

Nummer 8: ​ Word

Nummer 9: ​ Word

Nummer 10: ​ Word

Naturfag

Tellus 8: ​ PDF

Tellus 9: ​ PDF

Tellus 10: ​ PDF

Norsk

Fabel 8 (2020) ​ Word

Fabel 8: ​ PDF

Fabel 9: ​ PDF

Fabel 10: ​ PDF

Norsk som andrespråk

På høyden: Word

KRLE

Store Spørsmål 8 (2020): ​

Store Spørsmål 9 (2020): ​

Store Spørsmål 10 (2020): ​

Store Spørsmål 8: ​ Word

Store Spørsmål 9: ​ Word

Store Spørsmål 10: ​​ Word

Spansk

Gente 8: ​ Word

Gente 9: ​ Word

Gente 10: ​ Word

Tysk

Leute 8: ​ Word

Leute 9: ​ Word

Leute 10: ​ Word

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat