Til hovedinnhold

Tekst til håndvaskvideoen

Norsk som andrespråk

Her finner du manuset til håndvaskvideoen både på bokmål og nynorsk. 

Illustrasjon av hender som vaskes med såpe og vann i en vask

Bokmål

Hei! Dette er en video til Aschehougs læreverk God i norsk.

Det er veldig viktig med god håndhygiene for å holde oss friske.

Vi må vaske hendene mange ganger hver dag, og vi må gjøre det nøye. 

Vi bruker såpe fordi virus ikke liker såpe. Her har jeg pepperkorn i vannet. De skal forestille virus. Nå kan du se hvordan såpe påvirker virus. Når jeg jeg tar såpe i vannet, kan vi se at viruset fjerner seg fra såpa. Derfor må vi bruke såpe når vi vasker oss. Med god håndvask reduserer vi faren for å bli syke eller spre smitte.

  Vi tar såpe og passer på å gni inn såpa over hele hånden. Ta litt vann og gni i 20 sekunder. Du må vaske over, under, foran og bak, mellom fingrene, under neglene og ikke glem rundt tommelen. Deretter skyller vi godt og tørker oss. Hjemme bruker vi albuen til å slå av vannet, men ute bruker vi tørkepapiret.

Lykke til med god håndhygiene.

Nynorsk

Hei! Dette er ein video til Aschehoug sitt læreverk God i norsk.

Det er svært viktig med god handhygiene for å halde oss friske.

Vi må vaske hendene mange gongar kvar dag, og vi må gjere det nøye. 

Vi bruker såpe fordi virus ikkje liker såpe. Her har eg peparkorn i vatnet. Dei skal førestille virus. No kan du sjå korleis såpa påverkar virus. Når eg tek såpe i vatnet, kan vi sjå at viruset fjernar seg frå såpa. Derfor må vi bruke såpe når vi vaskar oss. Med god handvask reduserer vi faren for å bli sjuke eller spreie smitte.   

Vi tek såpe og gnir inn såpa over heile handa. Ta litt vatn og gni i 20 sekund. Du må vaske over, under, føre og bak, mellom fingrane, under naglane og ikkje gløym rundt tommelen. Etterpå skyl vi godt og tørkar oss. Heime bruker vi olbogen til å slå av vatnet, men ute brukar vi tørkepapiret.

Lukke til med god handhygiene. 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former