Til hovedinnhold

Vurdering for læring

Norsk som andrespråk

Vurdering for læring, eller underveisvurdering, er et velkjent begrep i norsk skole. Også med voksne elever i klasserommet er det viktig å ha gode redskaper for å gi best mulig tilpasset opplæring.

I denne artikkelen kan du lese mer om hva vurdering for læring er. I tillegg finner du forslag til hvordan man kan jobbe med dette med voksne elever i klasserommet. 

Hvordan presentere mål? Kriterier  hva er godt nok? Hvordan stille gode spørsmål? Hvem skal få svare?

Alt dette forsøker fagartikkelen til Lena Berg å besvare. Hun underviser til vanlig ved Elverum læringssenter og har holdt en rekke kurs om temaet vurdering for læring i regi av Kompetanse Norge. I tillegg er hun en av forfatterne på læreverket God i norsk.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former