Til hovedinnhold

Forsmak på God i norsk 3

Norsk som andrespråk

I denne artikkelen får du en forsmak på innhold som kommer i God i norsk 3. Her handler det om hendelsene i Norge og verden våren 2020. Vi har tatt utgangspunkt i Bent Høie sin tale til ungdommen og laget oppgaver som er tilpasset B2-nivå. 

Bilde av Bent Høie som holder tale til ungdommen med bilde av ham selv som russ klippet inn

Pandemien som endret hverdagen

I likhet med de fleste andre land i verden ble Norge rammet av koronapandemien våren 2020. Den raske spredningen av viruset COVID-19 førte til at myndighetene her i landet innførte strenge smitteverntiltak. Store deler av det norske samfunnet ble stengt ned for å bremse smittespredningen. Selv om det norske helsevesenet er godt organisert og har god kapasitet, ble det et mål å stoppe smitten slik at kapasiteten ved de norske sykehusene ikke ble sprengt. Dette fantes det skremmende eksempler på fra andre land i verden. Norske myndigheter kalte det en stor nasjonal dugnad som alle innbyggere måtte delta i for å skåne dem som tilhørte risikogruppene i samfunnet. 
Statsminister Erna Solberg presenterte tiltakene som «de mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid». Mange arbeidstakere ble permittert eller mistet jobben på grunn av koronatiltakene. Dette gikk særlig ut over innvandrere. For å lette situasjonen brukte staten milliarder av kroner på støttetiltak for bedrifter og enkeltpersoner som fikk økonomiske problemer. Da skoler og barnehager stengte i midten av mars, var mange bekymret for barn som har det vanskelig hjemme. For utsatte barn fungerer ofte skolen som et fristed, og dette mistet de i karanteneperioden. De eldre på sykehjem fikk ikke lenger ta imot besøk av familiemedlemmer, ungdommene kunne ikke samles på samme måte som før, russen mistet russetida si, og de ensomme i samfunnet ble mer ensomme. 
27. april 2020 holdt helseminister Bent Høie en tale til ungdommen som han ble hyllet for i sosiale medier i ettertid. Her takket han ungdommen spesielt for at de var tålmodige og var med på dugnaden til tross for at de ikke nødvendigvis var i risikogruppen selv.

Bent Høie: Takk til ungdommen

Talen som tekst

Oppgaver med uttrykk og ordforklaringer

Spørsmål til diskusjon

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former