Til hovedinnhold

Fagartikler

Her finner du fagartikler og annet innhold som kan være til nytte i undervisningen. Våre forfattere og kursholdere bidrar med tips og temaer som vi mener er relevante.

Illustrasjon av hender som vaskes med såpe og vann i en vask

Hvordan vasker vi hendene?

Norsk som andrespråk

Karin Winnem, også kjent som Norwegian Teacher Karin, har laget en rekke språkvideoer for God i norsk. Her viser hun hvordan vi bør vaske hendene på en god og effektiv måte.

Lær deg vaske hendene
Illustrasjon av to jenter med tankebobler som rommer en strand og en hytte

Prosessorientert skriving

Norsk som andrespråk

Det overordna målet med norskopplæring for voksne er at deltakerne skal kunne ta del i samfunnet og ta i bruk ressursene sine på en best mulig måte. Dersom man skal ta aktivt del i dagens kunnskapssamfunn, må man kunne uttrykke seg skriftlig på en hensiktsmessig måte. Deltakerne i norskopplæringen skal lære å skrive tekster på norsk på relativt kort tid, noe som stiller store krav både til lærerne og deltakerne.

Lær mer om prosessen
Bildet viser lærer og to elever i en Aktivt klasserom-situasjon der de diskuterer et tema med penn og papir foran seg.

Aktivt klasserom med God i norsk

Aktivt klasserom er filmer som viser en aktiviserende undervisning. Med økt bevisstgjøring rundt læringsstrategier og selve læringsprosessen, er målet at deltakerne i større grad skal involveres i og vise ansvarsfølelse for egen læring. Det vil gi økt læringsutbytte. 

Se filmene her

Undervisninga i grammatikk

Norsk som andrespråk

Dei reglar som utgjer systemet i språket, vert omtalt som grammatikk, og alle språk har ein grammatikk, som morsmålsbrukarar meistrar. Sjølv om deltakarane våre i vaksenopplæringa bruker morsmålet sitt utan grammatiske feil, er det ikkje sikkert at dei har ein eksplisitt kompetanse i morsmålsgrammatikken. Ei av utfordringane våre i klasserommet er korleis vi skal undervise norsk grammatikk, slik at innlærarane oppnår kommunikativ kompetanse i norsk.

Les mer om grammatikk
Bilde fra en danseforestilling med uttrykksfulle ansikter og hender i ulike formasjoner.

Uttaleundervisningen – et forsømt område

Norsk som andrespråk

Denne artikkelen tar for seg viktigheten av uttaleundervisningen i norsk for minoritetsspråklige, og hva man som lærer må være klar over i det talte norske språket. Hva er det som gjør at det norske språket høres norsk ut? Her finner du også metoder som kan brukes i norskopplæringen.

Lær mer om norsk uttale

Vurdering for læring

Norsk som andrespråk

Vurdering for læring, eller underveisvurdering, er et velkjent begrep i norsk skole. Også med voksne elever i klasserommet er det viktig å ha gode redskaper for å gi best mulig tilpasset opplæring.

Mer om vurdering for læring

God i norsk 3 for B2-nivå

Norsk som andrespråk

God i norsk 3 er skrevet med hovedmål om at flere skal kunne oppnå B2-nivå i alle delferdigheter på norskprøven.

Last ned kapittel 1 av arbeidsboka

Last ned kapittel 1 av læreboka

Bestill vurderingseksemplar

Kjøp God i norsk 3 her

Last ned prøvekapitler her
Bilde av Bent Høie som holder tale til ungdommen med bilde av ham selv som russ klippet inn

Forsmak på God i norsk 3

Norsk som andrespråk

I denne artikkelen får du en forsmak på innhold som kommer i God i norsk 3. Her handler det om hendelsene i Norge og verden våren 2020. Vi har tatt utgangspunkt i Bent Høie sin tale til ungdommen og laget oppgaver som er tilpasset B2-nivå. 

Les utdrag og gjør oppgaver
Bilde som viser gule tulipaner omgitt av grønne blader

Påsketradisjoner

Norsk som andrespråk

I denne filmen fra Norwegian Teacher Karin viser hun hvordan familien forbereder og feirer påske.

Se filmen til Norwegian Teacher Karin
Bildet viser Ida Gulliksrud og Muqdad Akbawi som sitter ved siden av hverandre, ser i kamera og smiler.

Norsk grammatikk på arabisk

Norsk som andrespråk

Nå kan deltakerne lære seg de viktigste forskjellene mellom arabisk og norsk grammatikk. Vi har laget 24 korte videoer der Muqdad Akbawi forklarer. 

Se våre videoer her
Bildet viser et stearinlys som brenner mot et vindu som dugger

God jul med God i norsk

Norsk som andrespråk

Bli med Norwegian Teacher Karin hjem og se hvordan familien forbereder seg til jul.

Se filmen med Norwegian Teacher Karin
Bildet viser en smilende deltaker vendt mot to andre i et gruppearbeid

God i norsk på alle nivåer

Norsk som andrespråk

God i norsk er nå et helhetlig læremiddel fra A1 til B2-nivå. Det skal ikke være nødvendig å bruke andre læremidler for å komme i mål. Alt innhold som trengs til undervisningen finnes i God i norsk.

Se filmen om God i norsk 1–3

Voksenopplæringen

Norsk som andrespråk

Nettstedene til God i norsk vil bli å finne på Aunivers.no i en ny struktur. 

Les mer

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former