Til hovedinnhold

Fagartikler

Her finner du fagartikler som kan støtte opp under undervisningen. Våre forfattere og kursholdere har skrevet om temaer som de er spesielt opptatt av.

Undervisninga i grammatikk

Voksenopplæring

Dei reglar som utgjer systemet i språket, vert omtalt som grammatikk, og alle språk har ein grammatikk, som morsmålsbrukarar meistrar. Sjølv om deltakarane våre i vaksenopplæringa bruker morsmålet sitt utan grammatiske feil, er det ikkje sikkert at dei har ein eksplisitt kompetanse i morsmålsgrammatikken. Ei av utfordringane våre i klasserommet er korleis vi skal undervise norsk grammatikk, slik at innlærarane oppnår kommunikativ kompetanse i norsk.

Les mer
Bilde fra en danseforestilling med uttrykksfulle ansikter og hender i ulike formasjoner.

Uttaleundervisningen – et forsømt område

Voksenopplæring

Denne artikkelen tar for seg viktigheten av uttaleundervisningen i norsk for minoritetsspråklige, og hva man som lærer må være klar over i det talte norske språket. Hva er det som gjør at det norske språket høres norsk ut? Her finner du også metoder som kan brukes i norskopplæringen.

Les mer
En mann smiler til kameraet mens han noterer i skriveboken sin

Skriveoppgaver i koronatider

Voksenopplæring

Fjernundervisning krever tilpasninger på flere måter. Her har vi laget noe enkle skriveoppgaver som hjemmearbeid.

Les mer
Illustrasjon av hender som vaskes med såpe og vann i en vask

Hvordan vasker vi hendene?

Norsk som andrespråk

Karin Winnem, også kjent som Norwegian Teacher Karin, har laget en rekke språkvideoer for God i norsk. Her viser hun hvordan vi bør vaske hendene på en god og effektiv måte.

Les mer

Vurdering for læring

Voksenopplæring

Vurdering for læring, eller underveisvurdering, er et velkjent begrep i norsk skole. Også med voksne elever i klasserommet er det viktig å ha gode redskaper for å gi best mulig tilpasset opplæring.

Mer om vurdering for læring
Illustrasjon av to jenter med tankebobler som rommer en strand og en hytte

Prosessorientert skriving

Det overordna målet med norskopplæring for voksne er at deltakerne skal kunne ta del i samfunnet og ta i bruk ressursene sine på en best mulig måte. Dersom man skal ta aktivt del i dagens kunnskapssamfunn, må man kunne uttrykke seg skriftlig på en hensiktsmessig måte. Deltakerne i norskopplæringen skal lære å skrive tekster på norsk på relativt kort tid, noe som stiller store krav både til lærerne og deltakerne.

Lær mer om prosessen

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle