Til hovedinnhold

Gode ingredienser i demokratiet

Samfunnsfag 5.–7.

I dag er det flere land i verden som har et demokratisk styresett, enn som ikke har det. Men demokratier er også veldig forskjellige. Hvordan kan vi vite om et samfunn er demokratisk?

farget illustrasjon av en menneskemengde av ulik nasjonalitet

Vårt læremiddel i samfunnsfag, Arena, har laget et undervisningsopplegg om demokrati som passer godt til fjernundervisning og hjemmearbeid.

Lærerveiledning

Undervisningsopplegg om demokrati egner seg på 5.-7. trinn. Opplegget kan gjøres i sin helhet, og det er da tenkt et omfang på omtrent 45 minutter. Det går også an å plukke ut enkeltelementer av opplegget. Nederst i artikkelen finner du en PDF med undervisningsopplegget.

Opplegget starter med en kort tekst og en filmsnutt elevene skal se. Elevene blir bedt om å lage et spørsmål fra filmen til en klassekamerat. Deretter ligger det en tekst om demokratiets ulike «gode ingredienser». I den blir elevene kjent med sentrale begreper for å snakke om demokrati, slik som ytringsfrihet, stemmerett, valg, deltakelse og likeverd. Her er de tre oppgavene elevene kan jobbe med: 

Oppgave 1: Elevene skal lage spørsmålet til en medelev basert på filmen. Elevene skal ta kontakt med en medelev skriftlig på chat, eller muntlig gjennom en digital plattform. Deretter skal de jobbe videre med oppgave 2 på egenhånd. De skal gjøre oppgave 3 i samarbeid og må avtale når de skal kontakte hverandre igjen etter å ha jobbet litt videre med temaet. 

Oppgave 2: Elevene skal begrunne hvilke «ingredienser» de mener er mer og mindre viktige for demokratiet. Denne skriveoppgaven kan tilpasses aldersgruppe og nivå ved å velge ut for eksempel bare de tre øverste setningene, eller bare ved å ta stilling til et par av begrepene. Elevene sender setningene sine til deg.

Oppgave 3: Elevene kan spille begrepsleken «Si det med andre ord» sammen med medelever. Elevene kan gjennomføre denne i samarbeid med én eller flere klassekamerater på en digital plattform de er vant til å bruke, eller telefon. 

Oppgave 4: Elevene skal skrive en lærelogg om hvordan de opplevde oppgaven. De skal sende svarene til deg. Kanskje dere kan bruke undervisningsformen videre i perioden elevene får hjemmearbeid?

Undervisningsopplegget:

Gode ingredienser i demokratiet

I dag er det flere land i verden som har et demokratisk styresett, enn som ikke har det. Men demokratier er også veldig forskjellige. Hvordan kan vi vite om et samfunn er demokratisk?

Undervisningsopplegget består av tre oppgaver, der oppgave 1 og 3 er  samarbeidsoppgaver over en digital plattform, og oppgave 2 er individuelt arbeid. 

Barn forklarer demokrati 

Synes du det er vanskelig å forstå det med valg, stemmerett og demokrati? Kanskje disse barna kan forklare det bedre? Se denne filmen:

Oppgave 1: Lag minst to spørsmål til noe av det du så i filmen. Skriv ned spørsmålet. 

Ta kontakt med en medelev som skal svare på spørsmålene dine. Dette kan dere gjøre skriftlig på en digital plattform gjennom chat, eller stille hverandre spørsmålene muntlig.

Oppgave 2 skal dere jobbe med hver for dere, mens oppgave 3 er en samarbeidsoppgave. Avtal et tidspunkt med partneren din for når dere skal gjøre oppgave 3 og spille «Si det med andre ord». 

Mer enn bare valg  

Demokrati er mye mer enn stemmerett og valg. Vi kan kanskje si at demokratiet er en måte å leve sammen på. Hvis man skal si at et land eller samfunn er et demokrati, er det mange gode ingredienser som må være på plass. Jo mer samfunnet har av de gode ingrediensene, jo mer demokratisk er det. De viktigste ingrediensene i demokratiet er: 

 • Alle må kunne være med og påvirke gjennom å stemme ved valg. 
 • Alle må ha de samme rettighetene i samfunnet, slik som ytringsfrihet.  
 • Alle må være trygge og frie til å stemme på det de vil. 
 • Ingen kan settes i fengsel uten at de har fått en dom i en domstol. Det kaller vi for rettssikkerhet.
 • Alle må kunne delta i demokratiet. Man kan delta for eksempel i diskusjon i mediene eller ved å demonstrere.
https://aunivers.lokus.no/var/site/storage/images/_aliases/fullwidth/3/0/7/4/364703-1-nor-NO/A5_04_56_iS_619772420%20%28c%29%20bizoo_n%20iStock.jpg

Politiske valg er hemmelige. Derfor får velgerne avlegge stemmen sin i et avlukke.

Oppgave 2: Begrunn svarene dine

Se på denne listen over demokratiets gode ingredienser: ytringsfrihet, stemmerett, deltakelse, medier, diskusjon, plikt, valg, påvirkning, likeverd, rettssikkerhet. Hvilke ingredienser synes du er mer og mindre viktige? Sett inn begrepene i setningene nedenfor og bruk fordi-setninger til å begrunne valgene dine: 

Jeg synes at _____________ er den viktigste ingrediensen, fordi ... 
Jeg synes at _____________ er mindre viktig, fordi ... 
Jeg synes at _____________ er minst viktig, fordi ... 
Jeg mener at ____________ henger sammen med ____________, fordi … 
Jeg mener at man ikke kan ha demokrati uten _____________, fordi ... 

Send inn setningene til læreren din. 

Oppgave 3: Si det med andre ord 

Nå skal du spille begrepsleken «Si det med andre ord» med klassekameratene dine. Før du skal spille må du skrive ned minst fem begreper du skal forklare til medelevene dine uten å si selve ordet. Da er det viktig at du selv forstår hva begrepet betyr. Skriv gjerne stikkord du vil bruke for å forklare begrepet før du snakker med medeleven(e) du skal spille mot. 

Slik spiller dere: 

 • Dere skal forklare begreper uten å bruke ord som forklare begrepet. Dersom ordet er menneskerettigheter, så har man ikke lov til å si menneske eller rettighet. Man må si det med andre ord! 
 • Den yngste deltakeren får starte. 
 • Start med et av begrepene dine. Du skal nå forklare hva som står på lappen uten å si selve ordet eller deler av ordet. 
 • Den som klarer å gjette begrepet, får ett poeng. Dere må selv skrive ned poengene deres. Nå er det denne personen sin tur til å forklare et begrep. 

Eksempel: 

Begrep: «menneskerettighet» 

Forklaring: Alle folk i verden har dette. 
Det er noe alle personer i verden har krav på. 
Det skal sikre at alle kan leve gode liv. 

Oppgave 4: Skriv en lærelogg som du skal sende til læreren din. Svar på disse spørsmålene i loggen: 

Hvordan var det å jobbe med disse oppgavene?

 • Skriv én setning om noe nytt du lærte.
 • Hvordan gikk det å stille hverandre spørsmål på den digitale plattformen? Hvordan gjorde dere det?
 • Hvordan fungerte begrepsleken «si det med andre ord»? 
 • Var det noe som ikke fungerte så godt med disse oppgavene? Hvordan kan dere gjøre dette enda bedre en annen gang?

Undervisningsopplegget finner du som PDF her:

Lykke til!

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle