Til hovedinnhold

Fjernundervisning: Vi er gode læringspartnere!

Samfunnsfag 5.–7.

Hvordan kan elevene ha gode læringssamtaler med hverandre? Arena har samlet gode tips i en plakat!

Farget illustrasjon av to gutter og to jenter med etnisk forskjellig utseendet i glad samtale med hverandre

Til læreren:

Kanskje disse tipsene kan fungere som et verktøy i fjernundervisningen i disse dager? Du som lærer kan for eksempel be elevene diskutere, eller reflektere over en problemstilling knyttet til et tema dere jobber med. Ved å ta i bruk tipsene til det vi i Arena kaller en god læringspartnersamtale, får elevene trening i å lytte til hverandre, argumentere for egne meninger og dele refleksjoner og synspunkt. Del plakaten, og ta i bruk tipsene til gode læringspartnersamtaler på digitale plattformer. 

Plakat: farget med snakkebobler og teksbokser

Plakaten finner du som PDF her:

Til eleven:

Å snakke sammen skaper læring! 

En av de beste måtene å lære på er å snakke, tenke og diskutere sammen med andre. Vi kan dele nyttig informasjon med hverandre, men vi skal også være kritiske til ting vi leser, eller får vite av andre. Gode kilder er viktig for å begrunne påstander. 

En viktig verdi i demokratiet er at det er lov til å mene forskjellige ting. Å diskutere er en veldig fin måte å få fram ulike syn på ting. Det er viktig at vi aksepterer at vi ikke alltid mener det samme. At noen mener noe annet enn deg betyr ikke at det de mener er feil. Dere har ulike meninger og tanker om en sak. Det trenger faktisk ikke bety at noen av dere tar feil, men heller at dere er uenige. 

Refleksjonsspørsmål:

  • Hva tenker du kan være fint med å snakke sammen om noe vi lærer?
  • Hva kan være bra med en god diskusjon?
  • Hva kan vi lære av å ha ulike meninger om noe?
  • Hvordan kan vi vise hverandre respekt selv om vi er uenige?

Undervisningsopplegget finner du her:

Lykke til!

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle