Til hovedinnhold

Fjernundervisning: Lærelogg

Samfunnsfag 5.–7.

Lærelogg er en metode hvor elevene skriver en liten logg hvor de reflekterer omkring en gitt problemstilling, situasjon eller spørsmål.

illustrasjon fly på tavle

Til læreren:

Forfatterne av vårt læremiddel i samfunnsfag, Arena 5–7, anbefaler metoden lærelogg i undervisningen. Det er et godt verktøy for at elevene skal bli bevisst på egen læring, og gir deg som lærer innsikt i elevenes faglige utvikling. Kanskje denne metoden kan egne seg som verktøy for fjernundervisningen deres i disse dager?

Ved å bruke metoden kan elevene bli gode til, for eksempel, å gi deg tilbakemeldinger på undervisningen de jobber med hjemmefra.

Her er et foreløpig utdrag fra Arena 5 sin lærerveiledning om bruk av lærelogg:

Lærelogg er en metode hvor elevene skriver en liten logg omkring en gitt problemstilling, situasjon eller spørsmål. Dette kan være refleksjon omkring egeninnsats, hva de ønsker å lære mer om, hvordan de opplevde en læringsaktivitet, hva elevene har lært, begrepsforståelse, eller å skrive om et pågående arbeid de er i gang med. Dette er en allsidig og fin måte for deg å kunne skaffe oversikt over elevenes faglige utvikling, elevenes tanker omkring læringsprosesser, refleksjonsnivå eller noe annet som er hensiktsmessig for deg å få innsikt i.

Hensikten er at elevene skal reflektere over egen læring og uttrykke seg omkring ulike læringssituasjoner. Hør gjerne med elevene hva de tenker at lærelogg kan brukes til. Her er det ingen grunn til begrensning! 

Når elevene skriver logg er det fint å understreke at rettskriving, grammatikk og ordlegging ikke trenger å være så nøye. Metoden skal oppleves litt “friere” enn andre skriveoppgaver. På den måten kan flest mulig tørre å uttrykke seg uten å være redd for å gjøre feil. Et tips er at du som lærer kommenterer lærelogg på en motiverende, rådgivende og støttende måte. Elevenes lærelogger kan være et fint verktøy å bruke under elevsamtale, utviklingssamtaler, eller for å kunne følge med på elevenes utvikling og opplevelse av arbeid med faget generelt. Ikke minst er det et strålende verktøy for at elevene skal bli bevisst på egen læring. 

Tips til kommentarer fra lærer: 
“Du har interessante tanker om dette temaet” 
“Så gøy å lese hva du tenker om dette” 
“Fint å forstå hvordan du tenker” 
“Veldig fint å få innblikk i hvordan arbeidet fungerer” 
“Dette skal vi øve enda mer på” 
“Jeg skal ta med meg dette videre slik at vi finner en god løsning” 
“Dette var en fin tanke” 
“Jeg vil gjerne hjelpe deg” 

Til eleven:

Fargebilde gutt som sitter og tenker med illustrert tenkeboble


Lærelogg
Forskning viser at dersom vi skal lære og utvikle oss best mulig, så er det viktig å vurdere egeninnsats og arbeid underveis. Vi lærer mye av å tenke over vår egen læring – mens vi lærer! Lærelogg er en god og enkel metode for å stoppe opp og reflektere over akkurat det.

I en lærelogg skal du skrive ned dine egne tanker om ulike ting du jobber med. Det er også en god måte å la læreren din få se hvordan du tenker. Det kan for eksempel være tanker om et gruppearbeid, en oppgave du holder på med, eller kanskje du kan forklare begreper med dine egne ord, eller noe helt annet! Bruk lærelogg til det du synes er nyttig.

Refleksjonsspørsmål: 

  • Hvorfor kan det være lurt å skrive lærelogg om det dere lærer om?
  • Har du forslag til hva dere kan bruke lærelogg til?
  • Hvordan kan vi lære mer av å vurdere vår egen innsats?
  • Lærelogg kan for eksempel lages som talenotat, video, tekst eller bilde. Hvordan vil du helst lage din lærelogg? Og hvordan vil du dele den med læreren din? 

Her finner du elevarket til nedlastning:

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle