Til hovedinnhold

Søk om støtte til våre digitale læremidler

Trinn: 1.–7.

Fra 2. mai har skoleeiere muligheten til å søke om støtte for digitale læremidler via Den teknologiske skolesekken. Dette er ett av flere tiltak til Den teknologiske skolesekken. Målet å øke tilfanget av digitale lære midler av høy kvalitet for elevene.

Her finner du en oversikt, og direkte lenker til Aschehoug Undervisning sine støtte-godkjente produkter for barneskole:

Norsk / Nye Zeppelin

Nye Zeppelin 1–4. Tavlepakke

Nye Zeppelin 1. Tavle 

Nye Zeppelin 2. Tavle 

Nye Zeppelin 3. Tavle

Nye Zeppelin 4. Tavle

Nye Zeppelin 1A. Bokstavbok. Brettbok

Nye Zeppelin 1B. Lesebok. Brettbok

Nye Zeppelin 2A. Brettbok

Nye Zeppelin 2B. Brettbok

Nye Zeppelin 3. Språkbok. Brettbok

Nye Zeppelin 3. Lesebok. Brettbok

Nye Zeppelin 3. Vurdering

Nye Zeppelin 4. Lesebok. Brettbok

Nye Zeppelin 4. Språkbok. Brettbok

Nye Zeppelin 4. Vurdering

Norsk / Zeppelin

Zeppelin 5. Lesebok. Brettbok

Zeppelin 6. Lesebok. Brettbok

Zeppelin 7. Lesebok. Brettbok

Matematikk / Matemagisk

Matemagisk 1. Tavle 

Matemagisk 2. Tavle

Matemagisk 3. Tavle

Matemagisk 4. Tavle

Matemagisk 1–4. Tavlepakke

Matemagisk 4A. Grunnbok. Brettbok

Matemagisk 4A. Oppgavebok. Brettbok

Matemagisk 4B. Grunnbok. Brettbok

Matemagisk 4B. Oppgavebok. Brettbok

Matemagisk 4B. Parallellbok. Brettbok

Matemagisk 5A. Grunnbok. Brettbok

Matemagisk 5A. Oppgavebok. Brettbok

Matemagisk 5A. Parallellbok. Brettbok

Matemagisk 5B. Grunnbok. Brettbok

Matemagisk 5B. Oppgavebok. Brettbok

Matemagisk 5B. Parallellbok. Brettbok

Matemagisk 6A. Grunnbok. Brettbok

Matemagisk 6A. Oppgavebok. Brettbok

Matemagisk 6A. Parallellbok. Brettbok

Matemagisk 6B. Grunnbok. Brettbok

Matemagisk 6B. Oppgavebok. Brettbok

Matemagisk 6B. Parallellbok. Brettbok

Matemagisk 7A. Grunnbok. Brettbok

Matemagisk 7A. Oppgavebok. Brettbok

Matemagisk 7A. Parallellbok. Brettbok

Matemagisk 7B. Grunnbok. Brettbok

Matemagisk 7B. Oppgavebok. Brettbok

Matemagisk 7B. Parallellbok. Brettbok

Engelsk / Quest

Quest 1–4. Tavlepakke

Quest 1. Tavle

Quest 2. Tavle

Quest 3. Tavle

Quest 4. Tavle

Quest 1–4. Listen. Elev

Quest 1. Brettbok

Quest 2. Brettbok

Quest 3. Brettbok

Quest 4. Brettbok

Quest 5. Tavle

Quest 6. Tavle

Quest 7. Tavle

Quest 5–7. Tavlepakke

Quest 5–7. Listen. Elev

Quest 5. Textbook. Brettbok

Quest 5. Workbook. Brettbok

Quest 6. Textbook. Brettbok

Quest 6. Workbook. Brettbok

Quest 7. Textbook. Brettbok

Quest 7. Workbook. Brettbok

Naturfag / Yggdrasil

Yggdrasil 5. Brettbok

Yggdrasil 6. Brettbok

Yggdrasil 7. Brettbok

Naturfag og Samfunnsfag / Cumulus 

Cumulus 3. Brettbok

Cumulus 4 Brettbok

Samfunnsfag / Midgard

Midgard 5. Brettbok

Midgard 6. Brettbok

Midgard 7. Brettbok