Til hovedinnhold

Leseteater

Leseteater er et fast innslag i uken. To elever har fått i oppdrag å trene på og lese et dikt, en regle, noen vitser, en kort historie eller noe lignende høyt for klassen. Elevene får beskjed om å dele teksten mellom seg og å øve på høytlesingen før de skal opptre.

Mål

Elevene skal "kunne planlegge og framføre ulike typer muntlige presentasjoner tilpasset mottakerne" (se "Muntlige ferdigheter i fagfornyelsens norskplan").

Elevene
- får trening i å opptre foran et publikum
- må forberede høytlesingen
- må lese den aktuelle teksten flere ganger
- får utviklet sin leseflyt

Tid

Ca. 10 minutter til selve fremførelsen med en kort muntlig evaluering.

Forberedelser

Finne frem noen utvalgte tekster, gjerne hentet fra Nye Zeppelin eller bøker med rim og regler. 

 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle