Til hovedinnhold

Lesebingo

Norsk 1.–4.

Elevene har sittet i 2-grupper og laget lesebingo-skjemaer etter modell av et tilsvarende skjema på side 27 i Nye Zeppelin 4. Språkbok. Gruppene skal sette kryss når de har oppfylt kravet i en rute, f. eks.: «Les for en venn», «Les for et dyr», «Les på et rart sted».

Mål

Elevene skal velge bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og leseferdigheter (se  «Kompetansemål etter 4. trinn» i  fagfornyelsens norskplan)

Elevene
- skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser (se «Tekst i kontekst» i fagfornyelsens norskplan)
- får utviklet sin leseflyt

Tid

Ca. 45 minutter

Undervisningsøkten

a) Læreren viser på tavla lesebingoskjemaet på side 27 i Nye Zeppelin 4. Språkbok.
b) Elevene i grupper på 2 lager sine egne lesebingoskjemaer.
c) Læreren: Når får gruppene én uke til å gjennomføre så mye som mulig på lesebingoskjemaet (ett skjema til hver deltaker i gruppen).

Vedlegg

Nye Zeppelin 4 språkbok | side 26–27 | PDF | bokmål

Nye Zeppelin 4 språkbok | side 26–27 | PDF | nynorsk

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle