Til hovedinnhold

Læreren forbereder leseleksa

Norsk 1.–4.

Læreren ønsker å forberede elevenes leselekse. En høytlesing, slik hun praktiserer den, skjerper elevenes iakttagelsesevne. I tillegg utvider den elevenes førforståelse, slik at teksten blir lettere å lese når elevene skal arbeide med teksten på egen hånd.

Mål

Elevene skal kunne samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale (se «Muntlige ferdigheter» i fagfornyelsens norskplan)

Elevene
- får hjelp til å gjennomgå leseleksa
- møter en tekst flere ganger, noe som vil bidra til at elevene utvikler mentale bilder av ord eller deler av ord

Tid

Ca. 10 minutter

Undervisningsøkten

Aktiviteten skal gjøre det lettere for elevene å trene på leseleksa hjemme. Læreren gir klar instruks: 
a) Hun skal lese leseleksa høyt, og vil lese tre ord i teksten feil. 
b) Elevene skal følge med i bøkene sine mens hun leser leseleksa.
c) Elevene må følge godt med: De skal, etter lærerens høytlesing, fortelle hvilke feil hun gjorde.
d) Etter lærerens høytlesing kommer elevene med sine observasjoner.

Vedlegg

Nye Zeppelin 2B | side 60–61 | PDF | bokmål

Nye Zeppelin 2B | side 60–61 | PDF | nynorsk

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle