Til hovedinnhold

Klassen skriver biodikt

Norsk 1.–4.

Elevene har skrevet biodikt – se «oppskriften» på side 106 i Nye Zeppelin 4. Språkbok. «Bio» står for «biografi», som betyr «fortelling om livet til en person». Elevene har selv valgt hvilken person biodiktet deres skal handle om: en person i en lesetekst, en popstjerne, et familiemedlem, en venn e.l. Det er lov «å lyve» og fylle på med fantasien når en skriver biodikt! Som det fremgår av «oppskriften» har biodiktet åtte linjer med regler for blant annet hvilke ordklasser som skal inngå på den enkelte linje.

Mål

Elevene skal kunne uttrykke seg i et bredt utvalg av skjønnlitterære sjangrer (se «Grunnleggende ferdigheter» i fagfornyelsen)
 
Elevene får trening i 
- å bruke fagspråk som verb, substantiv og adjektiv
- å presentere tekstene sine foran et publikum

Tid

45 minutter

Undervisningsøkten

a) Læreren gjennomgår plakaten «2 Biodikt» på side 106 i Nye Zeppelin 4. Språkbok. Plakaten kan eventuelt vises på digital tavle. 
Rask repetisjon av hva vi mener med fornavn, etternavn, substantiv, verb, adjektiv. 
b) Elevene skriver hver sine biodikt.
c) Tre elever fremfører biodiktene sine, ledsaget av musikk.

Vedlegg

Nye Zeppelin 4 språkbok | side 104–107 | PDF | bokmål

Nye Zeppelin 4 språkbok | side 104–107 | PDF | nynorsk

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle