Til hovedinnhold

Klassen presenterer faktatekster om dyr

Norsk 1.–4.

Elevene får her trening i å samle fakta, å skrive notater basert på faktaene de samler, og  fortelle med utgangspunkt i notatene sine. Faktaene elevene samler, skal innpasses i en fast mal (denne gang om dyr): «Utseende», «Levested», «Unger», «Mat», «Forhold til mennesker».

Mål

Elevene «skal holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser» (se «Kompetansemål etter 4. trinn» i fagfornyelsens norskplan)

Tid

Forslag: 4 økter

Undervisningsøkten

a) Elevene leser «Å presentere faktatekster» på side 136-137 i Nye Zeppelin 3. Språkbok
b) Elevene setter seg i 2-grupper: Hver gruppe velger sitt dyr, leser om dyret og skriver «viktige ord» om dyret i skriverammen de får av læreren:
c) Elevene leser og diskuterer «seks smarte regler» på plakaten på side 136. 
d) Gruppene presenterer etter tur dyret sitt for de andre elevene. De forteller om dyret, men bruker ordene i skriverammen som «huskelapp».
De andre elevene stiller spørsmål til gruppen. Læreren spør gruppen om den mener at de fulgte «reglene» på plakaten på side 136.

Vedlegg

Nye Zeppelin 3 språkbok | side 136–141 | PDF | bokmål

Nye Zeppelin 3 språkbok | side 136–141 | PDF | nynorsk

Nye Zeppelin 3 språkbok | side 142–146 | PDF | bokmål

Nye Zeppelin 3 språkbok | side 142–146 | PDF | nynorsk

Kopiark

Nye Zeppelin 3 lærerveiledning | kopiark | PDF | bokmål

Nye Zeppelin 3 lærarrettleiing | kopiark | PDF | nynorsk

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle