Til hovedinnhold

Klassen gir respons

Trinn 1.–4.

Elevene har hatt skrivestund (se «Filmsnutt 4») der de har skrevet bøker på læringsbrett. Nå leser Thomas høyt fra boka si. Etter lesingen blir tilhørerne oppfordret til å gi positiv respons til forfatteren: De skal fortelle hva de syntes var fint i boka. Dernest får elevene stille spørsmål til forfatteren. Forfatteren svarer på spørsmålene. Læreren deltar selv med ros og spørsmål og vil på denne måten tjene som en modell for elevene. Etter at Thomas har fått respons, kan han endre på teksten sin eller velge å skrive den ut som den er.

Mål

Elevene skal samtale om egne og andres tekster (se «Kompetansemål og vurdering 2. trinn» i fagfornyelsen) 

Elevene trener på 
- å gi medelever respons
- å stille spørsmål til andres tekster

Tid

10–15 minutter

Undervisningsøkten

«Forfatterstunden» som følger etter selve skrivestunden kan organiseres på flere måter: 

Alternativ 1
Thomas sitter i «forfatterstolen» med læreren på en stol ved siden av. De andre barna sitter på puter på gulvet.

Alternativ 2
Thomas står foran klassen og leser teksten sin. De andre barna sitter ved bordene sine.

Rutinen er imidlertid den samme:
- Thomas leser teksten sin.
- Læreren spør: Hva synes dere er spesielt fint i boka til Thomas? Elevene (og læreren) gir positiv respons.
- Thomas – eller læreren – spør: Har dere spørsmål? Elevene (og læreren) stiller spørsmål til boka. Thomas svarer.
- Læreren: Thomas, nå har du hørt hvilke spørsmål de andre har til teksten din. Er det noe du vil endre på eller skrive mer om?

 Vedlegg

Nye Zeppelin 2B | side 84 | PDF | bokmål

Nye Zeppelin 2B | side 84 | PDF | nynorsk


 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle