Til hovedinnhold

Hentediktat

Norsk 1.–4.

Hentediktat kan brukes på alle trinn. På 1. trinn vil det være naturlig at elevene skal lese og skrive lydrette ord fra elevboka. På høyere klassetrinn kan elevene trekke mer krevende ord og eventuelt få tilleggsoppgaver, som å forklare hva ordet betyr eller letelese for å finne ordet i den aktuelle leseteksten.

Mål

Elevene skal 
- kunne «trekke bokstavlyder sammen til ord» (1. trinn: se «Kompetansemål og vurdering 2. trinn» i fagfornyelsen) 
- kunne «beherske rettskriving» (se «Å kunne skrive» i fagfornyelsens norskplan)
- kunne «bruke det muntlige språket stadig mer presist og nyansert» (se «Muntlige ferdigheter» i fagfornyelsens norskplan)

Tid

Ca. 15 minutter

Undervisningsøkten

a) Elevene får utdelt kort der de skriver ord fra leseteksten «Har du en fleece-genser?» på side 62–63 i Nye Zeppelin 2B. Elevene hjelper hverandre med å sjekke at ordene er riktig stavet.
b) Kortene legges, med baksiden opp, på et bord i klasserommet.
c) Elevene går fram til bordet etter tur: De trekker et kort, leser kortet, legger kortet til side, går tilbake til bordet sitt og skriver ordet (ev. forklarer hva ordet betyr).

Vedlegg

Nye Zeppelin 2B | side 62–63 | PDF | bokmål

Nye Zeppelin 2B | side 62–63 | PDF | nynorsk

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle