Til hovedinnhold

Å stave ord med LDS

Trinn 1.–4.

Læringsstrategien LDS innebærer at elevene reflekterer over og tilegner seg korrekt stavemåte av ord. Strategien kan blant annet brukes på ordene i ordbankene i Nye Zeppelin 1–4 og på ord som behandles i rettskrivingskapitlene i læremiddelet.

Mål

Elevene skal reflektere over og tilegne seg kunnskap om ords stavemåte (se "Å kunne skrive" i fagfornyelsens norskplan).

Elevene
- lagrer minnebilder av ords stavemåte
- utvikler lese- og skriveflyt

Tid

Ca. 15 minutter

Undervisningsøkten

Gå gjennom teksten på side 18 i Nye Zeppelin 3. Språkbok "Å stave ord med LDS". La elevene jobbe individuelt med oppgave 2 på side 19. Her velger elevene ett av ordene i ballongen nederst på siden.

Vedlegg

 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle