Til hovedinnhold

Å lese med læringsvennen

Trinn 1.–4.

Korlese vil si at to elever leser en tekst i kor. Å ekkolese vil si at første elev leser første setning, så leser læringsvennen den samme setningen. Slik fortsetter de. Å veksellese betyr at de leser hver sin setning vekselvis.

Mål

Elevene skal oppøve evnen til å "lese med sammenheng og forståelse" (se "Kompetansemål og vurdering 2. trinn" i fagfornyelsen).

Elevene
- må lese en tekst flere ganger
- utvikler leseflyt
- får trening i å samarbeide

Tid

Ca. 25–30 minutter

Undervisningsøkten

Gå gjennom oppslaget på side 122 i Nye Zeppelin 2A. La elevene arbeide parvis med en av tekstene på side 123 i Nye Zeppelin 2A. Ta en runde der elevene blir oppfordret til å fortelle hvilken lesemåte de likte best, og hvorfor.

Vedlegg

 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle