Til hovedinnhold

Lynkurs

Lynkursene gir en presentasjon av våre læremidler og læringsunivers, Aschehoug Univers. Våre digitale læremidler gir deg både strukturen og fleksibiliteten du trenger. Vi åpner for tverrfaglighet, adaptivitet og fleksible innkjøp.

Lynkurs: Norsk

Trinn 5.–7.

Læremiddelet sørger for en utforskende og morsom tilnærming til barns læring. Fabel 5–7 er inndelt i fire hovedtemaer: læringsstrategier, skjønnlitteratur, saktekster og språket i bruk.

Lynkurs – Fabel 5.–7.

Lynkurs: Matematikk

Trinn 5.–7.

Matemagisk sin differensieringsmodell ivaretar fellesskapet i klasserommet ved å gi elevene individuelle tilpasninger innen samme tema. Slik lærer elevene matematikk på sitt nivå, men likevel i takt med hverandre. Matemagisk bidrar til at elevene utvikler algoritmisk tenkning og lærer å programmerere på matematikkens premisser. 

Lynkurs – Matemagisk 5.–7.

Lynkurs: Samfunnsfag

Trinn 5.–7.

Arena 5–7 legger særlig vekt på:

  • nysgjerrighet, undring og varierte klasseromaktiviteter
  • spennende, kreativ og utforskende læring i møte med elevene
  • elevmedvirkning, deltakelse og erfaring med demokratiske prosesser i klasserommet
  • hele læreplanen, for å sikre verdigrunnlag og kvalitet i samfunnsfagundervisningen

Læremiddelet bygger videre på grunnlaget lagt i Arena 1–4 og har en solid faglig forankring og en progresjon tilpasset dagens elever.

Lynkurs – Arena 5.–7.

Lynkurs: Engelsk

Trinn 5.–7.

Quest 5–7 viderefører de gode grepene fra Quest 1–4. Elevene får presentert varierte tekster i flere sjangre som bidrar til dybdelæring. Quest skaper interessante engelsktimer med aktive og deltakende elever.

Lynkurs – Quest 5.–7.

Lynkurs: Aschehoug Univers

Trinn: 1.–10.

Gjennomgang av læringsuniverset, Aschehoug Univers, og funksjonaliteter som Min Side og ØveUnivers.
 

Lynkurs – Aunivers.no

Lynkurs: Matematikk

Trinn 1.–4.

Læremiddelet Matemagisk ønsker å skape mestringsfølelse, engasjement og verdifulle matemagiske oppdagelser.

Lynkurs – Matemagisk

Lynkurs: Norsk

Trinn: 1.–4.

Fabel gir en utforskende og morsom tilnærming til barns læring. Nye Zeppelin er et fleksibelt læremiddel som gjør elevene aktive og engasjerte

Lynkurs – Fabel og Nye Zeppelin

Lynkurs: Engelsk

Trinn: 1.–4.

Læremiddelet Quest engasjerer elevene i språket både muntlig og skriftlig gjennom aktiviteter og lek.

Lynkurs – Quest

Lynkurs: START

Trinn: 1.–4.

Tverrfaglige, heldigitale og aktuelle START kan brukes uavhengig av fag. For å oppfylle kompetansemålene i fagene må det først legges til rette for læring. Det skal START sørge for.

Lynkurs – START

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former