Til hovedinnhold

Samfunnsfag

Trinn 1.–4.

Arena inspirerer elevene til å bli engasjerte deltakere i samfunnet.

Arena 1–4 gir elevene

  • grundig arbeid med begreper fra starten
  • nærhet til faget ved å koble elevenes egne hverdagserfaringer til samfunnsvitenskapelige temaer
  • læring gjennom undring, utforskning og lek

KJØP Arena

BESTILL vurderingseksemplar

Nysgjerrig og utforskende
Læremiddelet legger til rette for at elevene skal være nysgjerrige og utforskende, både i og utenfor klasserommet, og aktive deltakere i sin egen læring. Arena skal bidra til å fremme verdier som likeverd og toleranse i en verden som krever en aktiv tilnærming til disse temaene.   

Arena 1–2 er en alt-i-ett-bok og Arena 3–4 en flergangsbok.

Undre og utforske 1–4 Digital
Vi har samlet det digitale innholdet til KRLE, samfunnsfag og naturfag 1–4. Det vil gjøre det enklere å jobbe både tverrfaglig og flerfaglig. Læringsløpene følger samme progresjon som elevbøkene til Solaris, Arena og Store spørsmål. Send en e-post til kontakt@Aunivers.no hvis din skole ønsker å vurdere Undre og Utforske 1–2 Digital. Til skolestart 2021 vil Undre og utforske 1–4 være komplett med innhold på alle trinn.

Komponenter

Grunnbok | Lærerveiledning | DigitalBrettbok

Forfattere

Siv Astri Eie 

Tormod Lien 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former