Til hovedinnhold

Samfunnsfag

Trinn 1.–7.

Arena skal være med å bidra til at elevene blir engasjerte og kritiske deltakere i samfunnet. 

 

Bestill vurderingseksemplar av Arena 1–4 her.

Bestill vurderingseksemplar av Arena 5–7 her.

Arena 1–4 legger særlig vekt på

  • eleven som en aktiv deltaker i sin egen læring
  • grundig arbeid med begreper helt fra start av
  • å koble elevenes egne hverdagserfaringer til samfunnsvitenskapelige temaer
  • tilrettelegging for utforskende læring gjennom undring, utforskning og lek

Arena 1–2 er en alt-i-ett-bok og 3–4 en flergangsbok. Læremiddelet legger til rette for at elevene skal være nysgjerrige og utforskende, både i og utenfor klasserommet. Arena skal bidra til å fremme verdier som likeverd og toleranse i en verden som krever en aktiv tilnærming til disse temaene.   

Kjøp Arena 1–4 her.

Undre og utforske 1–4 Digital

Vi har samlet det digitale innholdet til KRLE, samfunnsfag og naturfag 1–4. Det vil gjøre det enklere å jobbe både tverrfaglig og flerfaglig. Læringsløpene følger samme progresjon som elevbøkene til SolarisArena og Store spørsmål. Prøv Undre og utforske 1–2 Digital i dag.

Arena 5–7 legger særlig vekt på

  • nysgjerrighet, undring og varierte klasseromaktiviteter
  • spennende, kreativ og utforskende læring i møte med elevene
  • elevmedvirkning, deltakelse og erfaring med demokratiske prosesser i klasserommet
  • hele læreplanen, for å sikre verdigrunnlag og kvalitet i samfunnsfagundervisningen

Læremiddelet bygger videre på grunnlaget lagt fra Arena 1-4 og har en solid faglig forankring og en progresjon tilpasset dagens elever.

Kjøp Arena 5–7 her.

Komponenter

Elevbok | Lærerveiledning | Digital

Forfattere

Arena 1–4
Siv Astri Eie er lærerutdanner på Oslo MET og har samfunnsfag og geografididaktikk som spesialfelt. Hun har hovedfag i samfunnsgeografi og PPU og forsket på kritisk tenkning i samfunnsfag og bruk av digitale spill i undervisningen.

Tormod Lien er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i bl.a. veiledning og skoleledelse. Han har jobbet som kontaktlærer på småskoletrinnet i tolv år og er nå rektor ved Øvre Slettheia skole i Kristiansand kommune. 

Arena 5–7
Sara Grødem er utdannet grunnskolelærer og har fullført lektorgrad i Skolerettet Utdanningsvitenskap med fordypning i samfunnsfag ved Oslo MET. Hun jobber som lærer i Osloskolen. 

Kristin Gregers Eriksen har bachelorgrad i kultur- og idéstudier og mastergrad i Culture, Environment and Sustainability fra UiO. Eriksen jobber som underviser i samfunnsfag på lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Guro Sibeko er allmennlærer og lektor i nordisk didaktikk. Hun har mer enn ti års undervisningserfaring fra grunnskolen og har utgitt skjønnlitteratur og sakprosa for både barn og voksne i tillegg er hun en av Norges mest aktive SLAM!poeter.

Tuva Skjelbred Nodeland har bachelorgrad i internasjonale studier og historie fra UiO og Université Paris-Sorbonne, og mastergrad i historie fra King’s College London. Hun jobber som universitetslektor på Universitetet i Sørøst-Norge.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat