Til hovedinnhold

Samfunnsfag

Trinn 1.–7.

Arena skal være med å bidra til at elevene blir engasjerte og kritiske deltakere i samfunnet. 

 

Bestill vurderingseksemplar av Arena 1–4 her.

Bestill vurderingseksemplar av Arena 5–7 her.

Arena 1–4 legger særlig vekt på

  • eleven som en aktiv deltaker i sin egen læring
  • grundig arbeid med begreper helt fra start av
  • å koble elevenes egne hverdagserfaringer til samfunnsvitenskapelige temaer
  • tilrettelegging for utforskende læring gjennom undring, utforskning og lek

Arena 1–2 er en alt-i-ett-bok og 3–4 en flergangsbok. Læremiddelet legger til rette for at elevene skal være nysgjerrige og utforskende, både i og utenfor klasserommet. Arena skal bidra til å fremme verdier som likeverd og toleranse i en verden som krever en aktiv tilnærming til disse temaene.   

KRLE, naturfag og samfunnsfag 1–2 finnes i samme digitale løsning på Aunivers.no: Undre og utforske 1–2 Digital. 

Kjøp Arena 1–4 her.

Arena 5–7 legger særlig vekt på

  • nysgjerrighet, undring og varierte klasseromaktiviteter
  • spennende, kreativ og utforskende læring i møte med elevene
  • elevmedvirkning, deltakelse og erfaring med demokratiske prosesser i klasserommet
  • hele læreplanen, for å sikre verdigrunnlag og kvalitet i samfunnsfagundervisningen

Læremiddelet bygger videre på grunnlaget lagt fra Arena 1-4 og har en solid faglig forankring og en progresjon tilpasset dagens elever.

Kjøp Arena 5–7 her.

Komponenter

Elevbok | Lærerveiledning | Digital

Forfattere

Arena 1–4
Siv Astri Eie er lærerutdanner på Oslo MET og har samfunnsfag og geografididaktikk som spesialfelt. Hun har hovedfag i samfunnsgeografi og PPU og forsket på kritisk tenkning i samfunnsfag og bruk av digitale spill i undervisningen.

Tormod Lien er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i bl.a. veiledning og skoleledelse. Han har jobbet som kontaktlærer på småskoletrinnet i tolv år og er nå rektor ved Øvre Slettheia skole i Kristiansand kommune. 

Arena 5–7
Sara Grødem er utdannet grunnskolelærer og har fullført lektorgrad i Skolerettet Utdanningsvitenskap med fordypning i samfunnsfag ved Oslo MET. Hun jobber som lærer i Osloskolen. 

Kristin Gregers Eriksen har bachelorgrad i kultur- og idéstudier og mastergrad i Culture, Environment and Sustainability fra UiO. Eriksen jobber som underviser i samfunnsfag på lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Guro Sibeko er allmennlærer og lektor i nordisk didaktikk. Hun har mer enn ti års undervisningserfaring fra grunnskolen og har utgitt skjønnlitteratur og sakprosa for både barn og voksne i tillegg er hun en av Norges mest aktive SLAM!poeter.

Tuva Skjelbred Nodeland har bachelorgrad i internasjonale studier og historie fra UiO og Université Paris-Sorbonne, og mastergrad i historie fra King’s College London. Hun jobber som universitetslektor på Universitetet i Sørøst-Norge.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle