Til hovedinnhold

Norsk

Trinn 1.–4.

Nye Zeppelin (2020) har fått et visuelt og innholdsmessig løft til fagfornyelsen. Læremiddelet består av bøker og digitalt innhold som er fullt oppdatert og i samsvar med fagfornyelsen.

Bildet viser logoen til Nye Zeppelin 1-4 mot en lyserosa bakgrunn

Nye Zeppelin (2020) gir elevene 

  • differensierte oppgaver
  • viktige lese-, skrive- og muntligstrategier
  • tekster som gir innsikt og som stimulerer nysgjerrigheten

KJØP Nye Zeppelin (2020)

BESTILL vurderingseksemplar

Nye Zeppelin 1A. Bokstavbok med arbeidsbok
Bokstavene kan introduseres to og to, eller én og én. Tekster på tre nivåer gir lesestoff og arbeidsoppgaver til alle elevene i klassen, uansett leseferdighet. 

Nye Zeppelin 1B. Lesebok med arbeidsbok 
Leseboka starter med en kort høytlesningsbolk der elevene synger, beveger seg og lærer å bruke enkle strategier for leseforståelse. Så følger enkle lesetekster på tre nivåer. Etter hvert blir tekstene (nå på to lesenivåer) noe mer krevende, og elevene møter tilpassede faktatekster og skjønnlitteratur. 

Nye Zeppelin 2A og Nye Zeppelin 2B med arbeidsbøker
Bøkene inneholder fire ulike typer tekster: skjønnlitterære tekster, faktatekster, tekster knyttet til emnet tale-, lese- og skriveutvikling og tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving.  

Nye Zeppelin 3. Språkbok og Nye Zeppelin 3. Lesebok med arbeidsbøker
Nye Zeppelin 4. Språkbok og Nye Zeppelin 4. Lesebok med arbeidsbøker
Alle språkbøkene starter med en kapitteloversikt og en innholdsfortegnelse basert på emner («Ordkunnskap og rettskriving», «Grammatikk», «Tekstkunnskap» og «Strategier»). Henvisninger i kapitlene forteller hvilke tekster i lesebøkene som kan trekkes inn i arbeidet med språkbøkene. Lesebøkene omfatter alle aktuelle sjangrer.
Gjennom språk- og lesebøkene får elevene dekket emnene i fagfornyelsen, også de tverrfaglige emnene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Se årsplanene

Se "Metoder og småtips"

Les om endringene til fagfornyelsen

Komponenter

Elevbok | Arbeidsbok | Lærerveiledning | Digital | Brettbok | Tilleggsmateriell

Forfatter

Turid Fosby Elsness

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former