Til hovedinnhold

Matematikk

Trinn 1.–7.

Med Matemagisk får elevene utforske matematikken aktivt, både sammen og alene. Matemagisk ønsker å skape mestringsfølelse, engasjement og verdifulle matemagiske oppdagelser. 

 

Prøv Matemagisk digitalt her.

Matemagisk 1–4 legger særlig vekt på 

• «snakke matte» og elevenes begrepsforståelse
• matematiske mysterier med lav inngangsterskel som skaper undring
• at det skal være enkelt å differensiere for hver enkelt elev på samme aktivitet

Matemagisk inneholder visuelle eksempler, varierte oppgaver og pedagogiske spill. Læreren får komplette undervisningsopplegg med lekpregede nøkkelhullsoppgaver som kan brukes for å vurdere elevenes forståelse.

Bestill vurderingeksemplar her.

Kjøp Matemagisk 1–4 her.

Se bla-i-boka av Matemagisk 2 her.

Matemagisk 5–7 legger særlig vekt på

• «snakke matte» er aktiviteter som oppfordrer elevene til å argumentere med egne ord og utvikle kritisk tenkning
• en struktur som er tilpasset klasseromundervisning og individuelt arbeid på eget nivå
• dybdelæring gjennom utforskende aktiviteter og problemløsing 

Matemagisk sin differensieringsmodell ivaretar fellesskapet i klasserommet ved å gi elevene individuelle tilpasninger innen samme tema. Slik lærer elevene matematikk på sitt nivå, men likevel i takt med hverandre. Matemagisk bidrar til at elevene utvikler algoritmisk tenkning og lærer å programmerere på matematikkens premisser. 

Bestill vurderingseksemplar her.

Kjøp Matemagisk 5–7 her.

Komponenter

Lærebok | Oppgavebok | Lærerveiledning | Digital | ØveMatematikk adaptiv læring

ØveMatematikk gir hver elev tilpassede oppgaver og motiverende læringsstøtte. Gjennom rapportsystemet får læreren raske tilbakemeldinger på hver elev, oppgave og klassen som helhet. 

Forfattere

Matemagisk 1–4

Inger-Lise Fritzen er lærer ved Trasop skole. Hun er aktiv i Oslo kommunes matematikknettverk.

Erling Kvistad Nilsen jobber som lærer ved Flisnes skole. Erling er veileder og kursholder i Karstadmodellen og systematisk begrepsundervisning.

Margareth Nilsen er undervisningsinspektør ved Brynseng skole i Oslo. Hun har fordypning i matematikk og har i en årrekke jobbet som kontaktlærer på barneskolen.

Sindre Nyborg er lektor i realfag. Han er veileder og kursholder i systematisk begrepsundervisning. Han er også pedagog ved Nyborg Pedagogikk.

Matemagisk 5–7

Kristina Markussen Raen har et doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk og er i dag universitetslektor ved UiA.

Asbjørn Lerø Kongsnes har PPU med fagdidaktikk i matematikk fra høgskolen i innlandet. Asbjørn har en bachelor i matematikk og økonomi. I dag jobber han som lærer ved Marikollen ungdomsskole.

Gaute Nyhus jobber som lærerspesiallist i regning i Oslo kommune. I dag er han lærer ved Lakkegata skole. 

Hedda Louise Rang-Lee har en master i matematikkdidaktikk. I dag er Hedda Louise kontaktlærer på Østensjø skole.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat