Til hovedinnhold

KRLE

Trinn 1.–4.

Store spørsmål er et helt nytt læremiddel i KRLE som gir rom for perspektiv, undring og nysgjerrighet gjennom tematisk tilnærming, dybdelæring, åpne spørsmål og filosofiske samtaler.

Store spørsmål 1–4 gir elevene

  • mulighet til å undre seg gjennom samarbeid og samtale
  • mulighet til å trene sosial kompetanse gjennom samarbeidsoppgaver og lek
  • mulighet til å se sin egen og andres plass gjennom arbeid med de store spørsmålene 

KJØP Store spørsmål her

BESTILL vurderingseksemplar her

Åpne spørsmål og filosofiske samtaler
Store spørsmål skaper nysgjerrighet og undring gjennom åpne spørsmål og filosofiske samtaler om blant annet livet, religion og mennesker! 

Læremiddelet oppfordrer til aktiv deltakelse og diskusjon slik at elevene får kunnskap om og forståelse for religioner og livssyn. Vi øver på å forstå vår egen plass i samfunnet og hvordan vi lever sammen på jorda. Læremiddelet legger til rette for inkludering, fellesskap og tilhørighet.

Store spørsmål 1–2 er en alt-i-ett-bok og Store spørsmål 3–4 en grunnbok.

Undre og Utforske 1-2 Digital
Vi har samlet det digitale innholdet til KRLE, samfunnsfag og naturfag 1–4. Det vil gjøre det enklere å jobbe både tverrfaglig og flerfaglig. Læringsløpene følger samme progresjon som elevbøkene til SolarisArena og Store spørsmål. Send en e-post til kontakt@Aunivers.no hvis din skole ønsker å vurdere Undre og Utforske 1-2 Digital. Til skolestart 2021 vil Undre og utforske 1–4 være komplett med innhold på alle trinn.

Komponenter

GrunnbokLærerveiledning | Digital | Brettbok

Forfattere

Carine Holt 

Ingvild Guttormsen Heier 

Janne Aasebø Johnsen 

Therese Wolden Tandal

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former