Til hovedinnhold

KRLE

Trinn 1.–7.

Store spørsmål er et helt nytt læremiddel i KRLE som gir rom for perspektiv, undring og nysgjerrighet gjennom åpne spørsmål og filosofiske samtaler.

Store spørsmål 1–4 legger særlig vekt på

  • gode tekster og oppgaver tilpasset elevenes nivå med god progresjon mellom trinnene
  • å danne grunnlag for en reflekterende elev gjennom samarbeid og samtale
  • trene sosial kompetanse gjennom samarbeidsoppgaver og lek
  • å se både sin egen og andres plass i verden gjennom arbeid med de store spørsmålene

Store spørsmål 1–2 er en alt-i-ett-bok og 3–4 en grunnbok. Læremiddelet oppfordrer til aktiv deltakelse og diskusjon slik at elevene får kunnskap om og forståelse av religioner og livssyn. Vi øver på å forstå vår egen plass i samfunnet og hvordan vi lever sammen på jorda. 

Bestill vurderingseksemplar her.

Kjøp Store spørsmål 1–2 her.

Undre og utforske 1–4 Digital

Vi har samlet det digitale innholdet til KRLE, samfunnsfag og naturfag 1–4. Det vil gjøre det enklere å jobbe både tverrfaglig og flerfaglig. Læringsløpene følger samme progresjon som elevbøkene til SolarisArena og Store spørsmål. Prøv Undre og utforske 1–2 Digital i dag.

Store spørsmål 5–7 legger særlig vekt på

  • elevdeltakelse gjennom blant annet filosofisk samtale, regning, skriving og lesing 
  • bred tilnærming til ulike religioner og livssyn
  • forståelse for demokrati og medborgerskap gjennom aktivitet og deltakelse
  • regler og rettigheter i historisk og dagsaktuelt perspektiv

Store spørsmål 5–7 gir deg ett læremiddel for disse trinnene, og bygger videre på grunnlaget fra Store spørsmål  1–4. Læremiddelet har en tydelig progresjon fra samtalende, reflekterende og lekende aktiviteter til argumenterende, skriftlige og muntlige arbeider. Store spørsmål 5–7 tar utgangspunkt i dagsaktuelle tema i arbeidet med de store spørsmålene og viser hvordan faget er relevant for elevene i deres egen hverdag.

Komponenter

Alt-i-ett-bok | Grunnbok | Digital | Lærerveiledning 

Forfattere

Carine Holt er utdannet adjunkt ved høgskolen i Oslo med full fordypning i norsk, engelsk og KRLE og har bachelorgraden sin i hinduismen. Hun har jobbet som kontaktlærer i seks år, og er for tiden undervisningsinspektør.

Ingvild Guttormsen Heier er utdannet adjunkt, med fordypning i religionsfag og musikk. Hun har arbeidet som lærer i småskolen siden 2006, og er ved siden av KRLE-faget spesielt opptatt den første leseopplæringen.

Janne Aasebø Johnsen er utdannet adjunkt med tilleggsutdannelse i psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har jobbet som lærer siden 1995 og jobber for tiden som prosjektleder på Senter for livslang læring på Høgskolen i Innlandet. 

Therese Wolden Tandal er montesorripedagog og utdannet allmennlærer med fordypning i KRLE og samfunnsfag. Hun er med i gruppen som reviderer montessorilæreplanen i tråd med fagfornyelsen.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat