Til hovedinnhold

Engelsk

Trinn 5.–7.

Quest engasjerer elevene i språket både muntlig og skriftlig gjennom aktiviteter og lek.

Quest 5–7 gir elevene

  • autentisk lydstøtte og rikt tekstmangfold på ulike nivå
  • gradvis økning i elevproduksjon, både skriftlig og muntlig
  • modellering av muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • vurdering, både av seg selv og andre
  • Everyday Practice

KJØP Quest

SE lynkurs

BESTILL vurderingseksemplar

Aktive og deltakende elever
Quest 5–7 viderefører de gode grepene fra Quest 1–4. Elevene får presentert varierte tekster i flere sjangre som bidrar til dybdelæring. Quest skaper interessante engelsktimer med aktive og deltakende elever. 

Vi har revidert læremiddelet i henhold til fagfornyelsen og på bakgrunn av tilbakemelding fra brukerne, samtidig som vi har tatt vare på de gode grepene som kjennetegner Quest

Vant gull
Quest er et lekent og motiverende læremiddel som vant gull i sin kategori i BELMA 2014 (Best European Learning Materials Award). 

Komponenter

Tekstbok | Arbeidsbok | Lærerveiledning | DigitalBrettbok | ØveEngelsk

Forfattere

Anne Helene Røise Bade 

Maria Dreyer Pettersen 

Kumi Tømmerbakke 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former