Til hovedinnhold

Engelsk

Trinn 1.-7.

Quest engasjerer elevene i språket både muntlig og skriftlig gjennom aktiviteter og lek.

 

Prøv Quest digitalt her.

Quest 1–4 legger særlig vekt på

  • språklæring gjennom varierte aktiviteter og oppgaver
  • hjelp til hverdagsengelsk: Everyday Practice
  • lese- og skrivestrategier og den gode leseopplevelsen
  • Systematisk progresjon over tid med repetisjon via variasjon.
  • god lydstøtte

Vi har revidert læremiddelet i henhold til fagfornyelsen og på bakgrunn av tilbakemelding fra brukerne, samtidig som vi har tatt vare på de gode grepene som kjennetegner Quest

Quest er et lekent og motiverende læremiddel som vant gull i sin kategori i BELMA 2014 (Best European Learning Materials Award). Quest legger til rette for både tverrfaglig og flerfaglig arbeid i skolen. 

Bestill vurderingseksemplar her

Her finner du Quest 1–4 i nettbutikken

Quest 5–7 legger særlig vekt på

  • gode undervisningsopplegg med god lydstøtte og rikt tekstmangfold på ulike nivå
  • gradvis økning i elevproduksjon, både skriftlig og muntlig
  • modellering av muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • hverandrevurdering i tillegg til egenvurdering

Quest 5–7 viderefører de gode grepene fra Quest 1–4. Elevene får presentert varierte tekster i flere sjangre som bidrar til dybdelæring. Quest skaper interessante engelsktimer med aktive og deltakende elever. 

Bestill vurderingseksemplar her

Her finner du Quest 5–7 i nettbutikken

Komponenter

Elevbok | Tekstbok | Arbeidsbok | Lærerveiledning | Digital | Flashcards | ØveEngelsk

Forfattere

Quest 1–4
Patricia Pritchard har lærerutdanning fra England, med tilleggsutdanning i audiopedagogikk og hovedfag i spesialpedagogikk. Hun har over 20 års undervisningserfaring fra barnehage, barne- og ungdomskole og høyskole. 

Tormod Lien er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i bl.a. veiledning og skoleledelse. Han har jobbet som kontaktlærer på småskoletrinnet i tolv år og er nå rektor ved Øvre Slettheia skole i Kristiansand kommune.

Vigdis Skjellin er ansatt i Askøyskolene og har lang undervisningserfaring på barnetrinnet, spesielt som faglærer i engelsk. Hun har mellomfag i engelsk og har tatt deler av utdannelsen sin i York, England. 

Quest 5–7

Anne Helene Røise Bade har bred erfaring som engelsklærer. I sin undervisning er hun spesielt opptatt av å bevisstgjøre og lære elevene gode strategier innenfor kommunikasjon, språklæring og i møte med engelskspråklige tekster. 

Maria Dreyer Pettersen underviser til daglig på ungdomstrinnet og er spesielt opptatt av å skape timer der elevene får utvikle sin kreativitet og bruker ulike innfallsvinkler i tillegg til tekst, som musikk, tegning, rollespill og lyd/video i sin undervisning.

Kumi Tømmerbakke er født og oppvokst i England. Hun har tidligere undervist i London og arbeidet som engelsklærer i Friundervisningen og i NORAD. Hun er i dag lærer ved Løkeberg barneskole.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat