Kurs høsten 2019

Trinn 1.–10.

Fagfornyelsen melder sin ankomst i klasserommene i 2020. Hva betyr dette i praksis for deg som lærer og skoleleder? Vi forteller om våre nye digitale læremidler for 1. til 10. trinn. 

Meld deg på kurs