Til hovedinnhold

Fagfornyelsen og nye læremidler

Trinn: 1.–7.

Fagfornyelsen melder sin ankomst i klasserommene i 2020. Men hva betyr det i praksis for deg som lærer på barnetrinnet?

Hvorfor fornyes fagene?

Udir begrunner fagfornyelsen slik: 

  • Relevans: Ettersom samfunnet og arbeidslivet endrer seg, stiller det krav til ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Samfunnet trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. 
  • Dybdelæring: Mange læreplaner har vært for omfattende og manglet tydelige prioriteringer. 
  • Tverrfaglighet: Det skal være bedre sammenheng i og mellom fagene. 

Tverrfaglige temaer

Det er tre samfunnsaktuelle og tverrfaglige temaer som skal prioriteres i alle fag der det er relevant:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling 
  • Folkehelse og livsmestring 

Læreplanen

Læreplanene til grunnskolen er, som dere sikkert vet, på høring og fastsettes nå til høsten. De nye læreplanene gjelder i første omgang for 1.–9. trinn (og Vg1), og trer i kraft i 2020. 

Vi er i full gang med å utvikle læremidler knyttet til fagfornyelsen. Her får du en oversikt over læremidlene som vi kommer med til barnetrinnet:

FagLæremidler
Norsk

Fabel

Nye Zeppelin (1–4)

MatematikkMatemagisk
EngelskQuest
NaturfagSolaris
SamfunnsfagArena
KRLEStore spørsmål
TverrfagligSTART

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller innspill til de nye læremidlene. Se også disse sidene fra Udir: Hva er fagfornyelsen?, Hva skjer når? og støtte til innføring av nye læreplaner.