Til hovedinnhold

Vi snakker om... God utdanning!

Samfunnsfag, 1.–7. trinn

I Norge har vi rett på gratis skolegang. Har vi gått på skolen, har vi også mulighet til å studere videre og større sjanse til å få en jobb vi ønsker oss. Men å få gå på skole er ikke en selvfølge i mange land. Hvilke konsekvenser får dette for befolkningen?

Farget illustrasjon to bøker som ligger oppå hverandre på blå bakgrunn

God utdanning

12. mars fikk også norske elever kjenne på kroppen hvordan det føltes å ikke få gå til skolen sin hver dag og få undervisning fra lærerne sine. For noen elever fungerte hjemmeskole fint, og både lærere og elever tilpasset seg fjernundervisning raskt. For andre var virkeligheten en helt annen.  

FNs bærekraftsmål

Vi snakker om … God utdanning er én av 17 en serie på 17 filmer for hvert bærekraftsmål. Bærekraftsmålene ble utviklet i 2015 av FN og medlemslanende forpliktet seg til å jobbe for å nå målene innen 2030. I hver film blir ett av målene presentert. Filmene inneholder spørsmål og svar, fra både eksperter og elever. Hver film ender med et engasjerende refleksjonsspørsmål til å jobbe videre med. 

illustrasjon med ikoner av alle de 17 bærekraftsmålene FN har bestemt

God helse

Illustrasjon i farger. rødt hjerte med frekvensstrek over på blå bakgrunn

 

Hva betyr det egentlig at alle har rett til god helse, slik mål nummer tre sier? Og hva innebærer det at vi skal jobbe for rent vann og gode sanitærforhold for alle, som er bærekraftsmål nummer seks?

 

 

I Norge kan vi stort sett ta disse to målene for gitt. Vi har et godt helsevesen og god tilgang på rent vann. Men hva dem som bor i krigsrammede områder eller områder med ekstrem fattigdom? 

Utrydde fattigdom og sult

På mange måter henger bærekraftsmålene sammen. Utrydder man fattigdom, som er mål nummer 1, vil vi også klare å utrydde sult, mål nummer 2. Men hvordan skal vi klare det innen 2030? Elevene som reflekterer over disse spørsmålene i filmene, kommer med noen synspunkter på hvordan vi skal klare dette sammen.

Vi snakker om ... finner du i Undre og Utforske 1–4 Digital og Arena 5–7 Digital

Vi snakker om... er lagd med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle