Til hovedinnhold

Nye Zeppelin 1–4 og fagfornyelsen

Trinn 1.–4.

Nye Zeppelin 1–4 har fått et innholdsmessig og visuelt løft. Hele læremiddelet er oppdatert og fornyet i tråd med fagfornyelsen.

Bildet viser alle de nye omslagene til læremiddelet Nye Zeppelin 1-4

PP-presentasjoner

 

Nye tekster

Nye Zeppelin 1B starter nå med bolken «Vi leser sammen». Så følger en rekke nye og enkle lesetekster på tre ulike nivåer. De resterende lesetekstene er som i den tidligere utgaven, men betydelig forenklet.

Nye Zeppelin 3 språkbok har fått et nytt kapittel som heter «Sammensatte tekster». 

Nye Zeppelin 3 lesebok endrer betegnelsen «Lærekapittel» til «I dybden», slik som i Nye Zeppelin 4. Teksten «Båten synker» av Barbro Lindgren er byttet ut med et utdrag fra Marshmallowsmaskinen av Bobbie Peers.

Nye Zeppelin 4 språkbok har fått to nye kapitler: «Å bygge setninger: subjekt og verbal» og «Fakta eller meninger?» Bruk av komma er tatt inn. Kapittelet «Venndiagram» er tatt ut.

Nye Zeppelin 4 lesebok har fått et utdrag fra Blåse av Håkon Øvreås, som erstatter «Vi valgte en gul sofa» av Bjørn Sortland. Et utdrag fra Sitronlimonaden av Hilde Henriksen er tidligere erstattet med et utdrag fra Alba og Adam av Beate Grimsrud. I tillegg har vi valgt en annen versjon av «Emil i Lønneberget» der ordlyden er litt annerledes.

Arbeidsbøkene og lærerveiledningene blir endret i tråd med endringene i elevbøkene. 

Dybdelæring i Nye Zeppelin 1–4

Dybdelæring skal ifølge fagfornyelsen gjøre elevene rustet til å møte utfordringer i og utenfor skolen. Nye Zeppelin 1–4 tar dette oppdraget på alvor: 

Elevene får en grundig innføring i emner som utvikler språk- og tekstkompetanse. De blir også selv oppfordret til å produsere muntlige, skriftlige og sammensatte tekster. God språk- og tekstkompetanse er et mål i seg selv, men er også viktig for forståelse og læring i alle fag og for deltakelse i samfunnet.

Samlet tar læremiddelet opp alle de tverrfaglige temaene: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Tekster, oppgaver og forslag til samtaleemner er valgt ut med tanke på at de skal invitere til kreativitet, undring, innlevelse i andres livssituasjon, refleksjon og kritisk tenkning. 

I læremiddelet finnes spesielle tekster, for eksempel om nysgjerrigper-prosjekter, som oppfordrer til utforsking, problemløsing og refleksjon på tvers av faggrenser. 

Elevene får innføring i strategier som bidrar til å utvikle forståelse og styrke det faglige utbyttet. For hvert emne er det satt opp konkrete mål for arbeidet. Når emnet er avsluttet, blir elevene bedt om å reflektere over sin egen læringsprosess og vurdere om de har nådd de oppstilte målene. 

Elevene blir trent i å løse oppgaver sammen med andre. Det kan skje i samspill med «læringsvennen», i større grupper, i hele klassen eller ved at elevene søker kompetanse utenfor skolen.

Nye omslag

Alle bøkene har fått nye omslagsillustrasjoner laget av Asbjørn Tønnesen. Disse er friske og levende med mye informasjon. Vi oppfordrer lærerne til å gå på oppdagelsesreise i motivene sammen med elevene.

 

Bestill vurderingseksemplarer til din skole her

Se filmer og tips til undervisningen her

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former