Til hovedinnhold

Nye Matemagisk 5–7

5.–7. Trinn

I nye Matemagisk skal elevene snakke sammen og utforske matematikken. Læremiddelet inviterer til samtale gjennom illustrerte læringslandskap og virkelighetsnære kontekstoppgaver. 

Matemagisk5A_figuerer_fest

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar til din skole nå!

Matemagisk ivaretar fellesskapet i klasserommet

Matemagisk er laget med tanke på å ta vare på de store variasjonene som er i et klasserom. Martin Høgholen, redaktør for matematikk 5.–7. trinn, forteller engasjert om hva lærere og elever kan forvente.

Hva vil være nytt i nye Matemagisk 5–7
– Alt! Vi utvikler helt nye læremidler til fagfornyelsen. I det matemagiske klasserommet er elevene aktive. Elevene skal utforske, argumentere, resonnere og diskutere med hverandre. 

Hva kan lærerne glede seg til? 
– De kan glede seg til et litt annerledes læremiddel med stor variasjon. Snakke matte-oppgavene har lav inngangsterskel. Disse oppgavene vil gjøre det enklere for lærerne å stille de gode spørsmålene og inkludere alle elevene sine. Jeg tenker også at dette er et læremiddel for lærere som vil gjøre matematikkundervisningen sin enda bedre. 

Læringslandskap gir en oversikt og skaper en lav terskel for aktiv deltagelse.

- Martin Høgholen

Hva er et læringslandskap og hvordan kan det brukes i undervisningen?
– I begynnelsen av hvert kapittel møter elevene et læringslandskap som visualiserer hva de skal gjennom. Her kan læreren stille elevene åpne spørsmål om hva de tror de skal lære. Læringslandskap gir en oversikt og skaper en lav terskel for aktiv deltagelse. Målet med dette er at alle elever skal oppleve mestring. Læreren kan gjerne gå tilbake til læringslandskapet etter at de er ferdige med kapitlet, for å se om elevene oppdager og forstår nye aspekter ved visualiseringen. Så dette kan være et nyttig verktøy i matematikkundervisningen på mange måter! smiler Martin. 

butikk_matemagisk5a

Hva er kontekstoppgaver?
– I hvert kapittel finner elevene en større og virkelighetsnær oppgave. Dette er en slags oppsummeringsoppgave der elevene bruker mye av det de har lært gjennom arbeidet med kapitlet. Det kan handle om hverdagslige ting som rettferdig fordeling, aktivitetsdag og bursdagsselskap. Elevene skal også planlegge reiser, programmere, og ikke la seg lure av pengespill. Dette tror jeg elevene vil like! 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat