Til hovedinnhold

Ny på nett?

Trinn 1.–4.

Nettvett er et tema som det er viktig at elevene jobber med gjennom hele skoleløpet og på tvers av fag.

Nettvett-kurset til START gir en første tilnærming til temaet. Her berører vi noen grunnleggende problemstillinger som elevene kan jobbe videre med i aktuelle fag.

Kurset er lagt opp slik at mesteparten av arbeidet foregår i fellesskap eller grupper. Gjennom samtale og diskusjon skal elevene reflektere rundt egne erfaringer og drøfte seg fram til hva som er lurt og ikke lurt. På denne måten kan kurset brukes når som helst på 1.–4. trinn og enkelt tilpasses den aktuelle elevgruppa og deres kunnskaper og erfaringer.

Kurset, eller læringsløpet, består av seks deler som tar for seg ulike sider av det å være på Internett:

  • Hva er Internett?
  • Hvorfor er passord viktig, og hva er et godt passord?
  • Hvordan søker man på Internett, og hva er relevant og irrelevant informasjon? 
  • Hva må man huske på når man er sosial på Internett, og når er det greit å dele bilder?
  • Oppsummering: Klassens nettvettregler

Logg inn med feide og finn læringsløpet her.

Temaet er en viktig komponent i de tverrfaglige emnene folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. 

Lykke til!

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat