Til hovedinnhold

Læringsunivers

Trinn: 1.–7.

Ingenting kan erstatte en lærer! Du gjør den aller viktigste jobben. Det vi som innholdsleverandør først og fremst kan bidra med, er å gjøre jobben din i klasserommet enklest mulig.

Med vårt nye læringsunivers, Aschehoug Univers, ønsker vi å tilby deg en ny generasjon digitale læremidler. Disse læremidlene er utviklet slik at du kan jobbe som du ønsker – enten gjennom strukturerte læringsløp eller gjennom fleksible moduler hvor du kan sette sammen dine favoritter.

Strukturerte læringsløp

I din hektiske hverdag kan det noen ganger være godt at vi har gjort forberedelsene for deg. Når du følger strukturerte læringsløp kan du være trygg på at elevene dine både kommer seg gjennom kompetansemålene til læreplanen og går i dybden på fagstoffet. Og underveis i læringsløpene får du fortløpende tips fra lærerveiledningen.

Fleksibilitet 

Du kjenner elevene dine best, og det gjør at du står i en særstilling til å sette sammen opplegg som passer for klassen din. På Aschehoug Univers tilbyr vi et mangfold av innhold som du selv kan sette sammen til dine favoritter. Vårt brukervennlige læringsunivers bistår med en god søkemotor, og du kan selvfølgelig dele innholdet med elevene på læringsplattformer som Showbie, Microsoft Teams eller Google Classroom. 

Vi jobber tett med lærere og elever om å utvikle det digitale læringsuniverset vårt. Målet vårt er at alle læremidler vi lager til fagfornyelsen, skal begeistre deg som lærer og være til nytte for elevene! 

Utviklingsredaktør Jannicke Ekenes Asp 

Tverrfaglighet

Verden er ikke delt inn i fag. Når elevene dine jobber på tvers av fag, kan du lettere vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Vårt læringsunivers gjør det lettere for deg å jobbe tematisk med innhold. Når skolen har kjøpt et læremiddel fra Aschehoug Univers, får både lærere og elever tilgang til innholdskategorien Tverrfaglig.

Adaptivitet

En av de største utfordringene du møter i klasserommet, er å tilpasse undervisningen til alle elevene dine. I noen klasser er det like mange nivå som det er elever. Så i norsk, engelsk og matematikk lager vi derfor adaptive øvingsoppgaver – da får elevene dine jobbe på sitt nivå, og du får oversikt over elevenes mestring. Les mer om våre adaptive løsninger her

Fortsatt papirbøker

Vi lager innholdet, og du bestemmer helt selv hvilket format du foretrekker. Våre digitale læremidler kan selvfølgelig også brukes i kombinasjon med papirbøker. 

Vi gleder oss til å bli med deg og elevene dine inn i klasserommet – vi jobber med læreren, for eleven.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle