Til hovedinnhold

Bli kjent med Fabel 1–4!

Norsk 1.–4.

Er du nysgjerrig på vårt nye læremiddel i norsk? Fabel dekker alle kompetansemålene i L20. 1. og 2. trinn foreligger allerede. Resten vil komme de neste to årene.

Bildet viser omslagene til Fabel 1-4 pluss et læringsbrett med logoen

Få med deg digitalt kurs og presentasjon av Fabel 12

Bla i Fabel 1 lesebok og Fabel 2 lesebok på Brettboka.no.

Se priser på de ulike komponentene i nettbutikken

Se forslag til årsplaner

Hvilke komponenter består Fabel 1‒4 av?

Fabel 1: lesebok, arbeidsbok A og B, lærerveiledning og Fabel 1–2 Digital
Fabel 2: lesebok, arbeidsbok A og B, lærerveiledning og Fabel 1–2 Digital
Fabel 3: grunnbok A og B, arbeidsbok A og B, lærerveiledning og Fabel 3–4 Digital
Fabel 4: grunnbok A og B, arbeidsbok A og B, lærerveiledning og Fabel 3–4 Digital

Nederst på denne siden kan du bla i arbeidsbøkene!

Hvordan er skriveopplæringen i Fabel?

Elevene får bruke bokstavene i egen skriving fra første stund. Forskning viser at det for mange barn er lettere å skrive enn å lese, og at skrivingen kan være en støtte for å lære seg å lese – «å skrive seg til lesing». I Fabel har vi vektlagt at skrivingen har en funksjon. Vi håper elevene får lyst til å skrive! Se intervju med forfatterne

Hvordan er leseopplæringen i Fabel?

Alle lesetekstene har et meningsinnhold, også de aller korteste. Selv de enkleste er en fortelling. I Fabel har vi laget tekster som utfordrer elevene til å reflektere, analysere og ta stilling til små og store problemer som er relevante i elevenes liv. Der tekstene er delt i tre nivå kan alle nivå leses, snakkes om og arbeides med i en og samme sammenheng. Man kan lese på sitt nivå, men likevel jobbe innenfor samme tematikk og erfaringsverden. Hør Bjørn Arild Ersland snakke om meningsfulle tekster

Hvordan legger Fabel til rette for arbeid med muntlige ferdigheter? 

Allerede fra 1. trinn jobbes det systematisk med lesetekster som utgangspunkt for gode samtaler, der elevene lærer å sette ord på egne tanker og meninger. Valgte tema baserer seg på undersøkelser om hva 1.‒4. trinns elever er opptatt av og ønsker å lese om. Det gis forslag til gode samtalestartere og spørsmål til alle tekstene på alle nivå.

Hvordan legger Fabel til rette for tverrfaglighet og dybdelæring?

I Fabel har vi tekster i ulike sjangre som tar opp tverrfaglige tema. I arbeidet med tekstene i Fabel utvikler elevene et språk for å tenke, kommunisere og lære nye ting. Dette er ferdigheter de gradvis utvikler over tid, og som ruster eleven for dybdelæring i flere fag. 

Hvordan er det digitale tilbudet?

Det digitale innholdet består av strukturerte læringsløp der forfatterne har anbefalt en rekkefølge for gjennomgang av innholdet og fleksibelt innhold der læreren kan plukke og dele med elevene. Her tilbyr vi Fabels skriverammer, Fabels leseserie, Fabelboksen, Fabels lesemaskin, Fabelroboten, sanger og ulike temaer. Bli med og syng Bokstavsangen!

Trenger man arbeidsbøker dersom skolen har Fabel 1‒2 Digital?

De digitale språkoppgavene og skriveoppgavene i Fabel 12 Digital baserer seg på det samme innholdet som i arbeidsbøkene, men har en utforming som egner seg for det digitale. Man trenger derfor ikke arbeidsbøkene dersom man har Fabel 12 Digital, men de vil alltid være et godt supplement. Logg inn med Feide og bli kjent med det digitale innholdet

Hva betyr det at Fabel er et 1‒10-læremiddel?

Det betyr at den samme pedagogiske tankegangen ligger til grunn på alle trinn. Vektleggingen av gjennomgående læringsstrategier er et eksempel på dette. Vi er ellers spesielt opptatt av å sikre gode overganger mellom 4. og 5. trinn, 7. og 8. trinn. 

Her kan du stille spørsmål til forfatterne: anne-birthe@hotmail.com eller karianne.megard.gronli@gmail.com 

Bla i arbeidsbøkene:

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle