Til hovedinnhold

Adaptivitet

Trinn: 1.–10.

Alle elever har krav på tilpasset opplæring. I en hektisk skolehverdag er dette nesten en utopi å få til. Så jobben din som lærer tilsvarer status som hverdagshelt.

Portrett av Martin Høgholen

Ettersom ingen kan erstatte deg i det du gjør, har vi gjort et forsøk på å gjøre hverdagen din litt lettere med adaptive oppgavesett i matematikk, norsk og engelsk.  

Forståelse for lærerhverdagen

Det er viktig for oss som innholdsleverandør å forstå hvordan du har det i klasserommet. Det eneste som sikrer oss forståelse, er dialog med dere. Et fremragende sannhetsvitne om hverdagen i klasserommet er vår nye matematikkredaktør, Martin Høgholen. Han har undervist i klasserom fra Finnmark i nord til Oslo i sør.

Vi har stilt han to spørsmål om hvordan han ønsker å flette inn sin relevante erfaring i arbeidet med utvikling av adaptive oppgavesett. 

Det er ikke noe som kan erstatte lærernes rolle i undervisningen, så hvilke utfordringer løser adaptive oppgaver?

– Adaptive oppgavesett kan blant annet gi eleven nivåtilpasset mengdetrening med raske tilbakemeldinger og læringsstøtte. Våre oppgavesett gjør at elevene raskt kommer i gang og oppgavenivået blir justert ettersom elevene svarer.
 
– Tradisjonell oppgaveføring med blyant og papir er fortsatt veldig viktig, men lærere vi snakker med, forteller at det også stjeler viktig mengdetreningstid for mange elever. I disse tilfellene kan de adaptive oppgavesettene være svært verdifulle. 

Kan du beskrive de adaptive oppgavene på Aschehoug Univers?

– Våre adaptive oppgavesett vil være en naturlig del av våre læringsløp og komme inn på pedagogisk plasserte plasser. Samtidig har læreren selvfølgelig en fleksibilitet og kan tildele små eller store adaptive oppgavesett til enkeltelever, grupper eller hele klassen når det er hensiktsmessig. Rapportsystemet gir læreren et unikt og raskt innblikk i elevens progresjon og måloppnåelse.
Dette kan på ingen måte erstatte den forståelsen man får gjennom å snakke og jobbe tett med elevene, men gir et godt bilde av hva elevene mestrer innenfor ulike tema.

Til skolestart i august 2020 vil du finne adaptive oppgavesett til norsk, engelsk og matematikk på Aunivers.no