Til hovedinnhold

Om oss

Velkommen til vårt læringsunivers, Aschehoug Univers. 
Vi utvikler læremidler sammen med læreren – for eleven. På Aunivers.no finner du alt du trenger, på ett sted.

Det viktigste for oss er å skape brukervennlige læremidler som gjør det mulig for deg som lærer å drive tilpasset opplæring. I tillegg ønsker vi å inspirere elevene dine til å utforske videre selv.

Vi arbeider for at norske elever skal få den beste læringsopplevelsen og høyest mulig læringsutbytte, slik at kunnskapsnivået i befolkningen stiger og at vi i Norge får den faglige kompetansen som vi trenger inn i fremtiden.

Vårt mål er at alle våre læremidler skal være gjennomarbeidede, grundige, faglig solide og oppdaterte. Vi bruker de smarteste teknikkene for å motivere elevene til å delta aktivt i læringsprosessen, til å reflektere og bruke logiske evner.

Vi tror at lærelyst skapes best når man pirrer elevenes nysgjerrighet, får dem til å reflektere og bruke logiske evner. Læring handler ikke om å pugge fakta, men om å forstå. 

- Aschehoug Undervisning 

Alt på ett sted

Aschehoug Undervisning er i en flytteprosess. Alt du finner på lokus.no, nettmagasinet og aschehoug.no/undervisning, vil du etterhvert finne her på Aunivers.no. Vi vil gjøre det enklest mulig for deg å navigere i vårt læringsunivers, og jobber derfor for å samle alt på ett sted.