Til hovedinnhold

Aschehoug Univers under eksamen

Alle trinn

Mange skoler ønsker å tillate elevene å bruke Aschehoug Undervisnings læremidler under eksamen. For åpne/gi tilgang til de digitale læremidlene under eksamen må skolen åpne for URL-ene i listen nedenfor. 

Lærer og elev utforskende
SystemURLHvilke læremidler URLen gjelder forKan brukerne kommunisere med hverandre i læremidlene?
Aunivers.no *.aunivers.no
*.lokus.no
Alle læremidler på Aunivers.nonei
Cloubicontent01.lokus.no
fonts.gstatic.com
fonts.googleapis.com
Alle læremidler på Aunivers.nonei
JWPlayermedia.lokus.no
*.jwpcdn.com
*.googleapis.com
Alle læremidler på Aunivers.nonei
MathJaxcdnjs.cloudflare.comMatematikk nei
WirisJS*.wiris.netMatematikknei
Geogebra*.geogebra.orgMatematikknei
Trinkettrinket.io
trinket-cdn.trinket.io
cdnjs.cloudflare.com
trinket-vendor-assets.trinket.io
extend.vimeocdn.com
www.gstatic.com
intercom.io
intercomcdn.com
mathjax.org
Programmeringnei
Codepenhttps://codepen.io/Programmeringnei
Unibokwww.unibok.no
les.unibok.no (innlogget bruker)
oppslag.cappelendamm.no (ordbok)
service.webappella.no (talesyntese)
cloudfront.net (skylagring av lydfiler og video)
*.lokus.no
code.jquery.com (standard kodebibliotek)
fonts.googleapis.com (webfonter)
Alle unibøkernei

 

Wildcard (*) burde dekke toppdomenet og subdomenene. For eksempel *.nrk.no dekker nrk.no, www.nrk.no, tv.nrk.no, og gfx.tv.nrk.no.

Merk at det i noen læremidler kan forekomme lenker til innhold på nettet som ikke inkluderes av URLene overfor. 

I tillegg må det åpnes for FEIDE slik det er beskrevet lenger ned på Utdanningsdirektoratets nettsider om administrasjon av eksamen og tekniske krav.

Kontaktinformasjon: 

Aschehoug Undervisning brukerstøtte
kontakt@aunivers.no
telefon 22 40 04 55
 

 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former