Til hovedinnhold

Læringsunivers og priser

Trinn 1.–10.

Det er ofte et sprik i hva lærere ønsker seg av læremidler og hva skoleledelsen kan prioritere økonomisk. Vårt fremste mål er at du som lærer skal vekke nysgjerrigheten til elevene dine med utforskende læremidler. Derfor har vi lagt til rette for at skolen skal ha råd til den kombinasjonen du foretrekker i klasserommet – enten det er digitalt innhold, bøker eller en kombinasjon.

Lærer prater ved tavle

Innhold på Aschehoug Univers

Alle våre læremidler er utviklet i samarbeid med lærere og elever. Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra lærere har vi vektlagt følgende på Aschehoug Univers:

  • Struktur og fleksibilitet: Våre nye digitale læremidler kjennetegnes av fleksibilitet og struktur. Her legger vi til rette for ferdig oppsatte læringsløp, men gir deg også mulighet til å variere med fleksibelt innhold. 
  • Lett å kombinere bok og digitalt innhold: Hos oss kan du velge hvordan du vil utforske fagene sammen med elevene dine – heldigitalt eller i kombinasjon med bok.
  • Adaptivt læreunivers – ØveUnivers: I norsk, engelsk og matematikk tilbyr vi egne ØveUnivers. Her kan elevene dine boltre seg i adaptive oppgaver.
  • START – der all læring begynner: Et heldigitalt læremiddel for 1.–4. trinn som kan brukes uavhengig av fag. 

Allerede nå kan du teste et utvalg av digitale læremidler her på Aunivers.no. Logg inn med Feide øverst i menylinjen!

Utgivelser 

Vi utvikler både heldigitale løsninger og nye lærebøker tilpasset fagfornyelsen. Disse vil bli hovedsakelig lansert trinnvis: 

  • 2020: 1., 2., 5. og 8. trinn
  • 2021: 3., 6. og 9. trinn
  • 2022: 4., 7. og 10. trinn

Priser og pakketilbud

Vi har laget gode pakkepriser, slik at det nesten koster det samme å kjøpe både de digitale læremidlene og bok. Dermed får dere økt trygghet og fleksibilitet i en tid der både undervisningsmetoder og -plattformer er i endring.

Her finner du detaljert informasjon om våre gunstige prismodeller

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle