Hopp til hovedinnhold

Søk

38201 treff

 • Vurdering
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Avslutning/Vurdering

  Om vurdering og andre tips.

 • Lærerveiledning
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Oppstart

  Før du leser – oppstartaktivitet fra boka

 • Lærerveiledning
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Prevensjon

  Seksuell helse-kapitelet i Solaris 10 er ikke ment å være en prevensjonsguide, men målet har vært å gi elevene litt generell kunnskap om hva som skiller hormonelle og ikke-hormonelle prevensjonsmidler, slik at de står bedre rustet til å navigere i prevensjonsguidene som finnes. Det vil trolig dukke opp nye prevensjonsmidler med tiden, i tillegg til at dagens prevensjonsmidler utvikles, og derfor oppfordrer vi elevene til å bruke gode, oppdaterte kilder.  Vi er også tydelige på at det er viktig å oppsøke helsepersonell og få veiledning av dem når man skal finne egnet prevensjonsmiddel.

 • Lærerveiledning
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Klimaendringer

  Som diskutert i oppstarten av kapitlet, er det viktig å være tydelig på forskjellen mellom vær og klima. Når vi snakker om global oppvarming, går målingene et godt stykke tilbake i tid. Men når vi i Norge snakker om at en måned er varmere enn normalt, eller at det faller mer eller mindre nedbør enn normalt, så er denne «normalen» basert på en trettiårsperiode bakover i tid, en såkalt klimanormal. Relativt nylig byttet vi til en ny periode og klimanormal. Nå sammenlikner vi derfor med et annet gjennomsnitt, som bærer mer preg av den globale oppvarmingen enn forrige gjennomsnitt. Dette får altså konsekvenser for hva vi kaller «normalt».

 • Løsninger
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Løsningsforslag og kommentarer til oppgaver

  Løsningsforslag til oppgaver 

 • Religiøse hus og kunstverk
  Store spørsmål 5-7
  Læringsløp
  Kunstverk i moskeen

  I moskeer finner vi kunstverk vi kan bruke som kilder for å lære om islam. Veggene kan være dekorert med vakre mønstre. De kalles ornamenter. Ornamentene er satt sammen av geometriske figurer eller av små deler som ligner på blader eller blomster.

 • Løsninger
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Kommentarer til aktiviteter

  Tips og kommentarer til gjennomføring av aktivitetene. 

 • 3 Drivhuseffekten og klimaendringer
  Solaris 8–10
  Innholdspakke
  3 Drivhuseffekten og klimaendringer

  Her finner du lærerveiledning til Drivhuseffekten og klimaendringer – et kapittel under temaet Jorda . 

 • Kapittel 1–4
  ERGO Fysikk Forkurs
  Innholdspakke
  Kapittel 1–4

  Her finner du innholdsfortegnelse og PDF av kapittel 1–4. Dette kan du bruke i undervisningen fram til trykt bok foreligger. Hele boka går i trykken den første uka i juli, og er dermed klar til semesterstart i august. Du vil også finne en digital versjon av hele boka på dette nettstedet når papirboka er klar til trykking.

 • Religiøse hus og kunstverk
  Store spørsmål 5-7
  Læringsløp
  Utforsk kilder fra andre trosretninger

  Undersøk hjemme: Har dere noen gjenstander som er knyttet til religion?  Hva kan du finne ut om religiøs kunst i sikhismen?  Hva kan du finne ut om religiøs kunst i buddhismen?  Hvilke symboler blir brukt i livssynshumanismen? 

 • Religiøse tekster
  Store spørsmål 5-7
  Læringsløp
  Religiøse tekster

  Vi kan finne gode kilder til kunnskap om religionene ved å studere religiøse tekster. Slike tekster regnes ofte som hellige, og de er ofte sentrale for religiøse tradisjoner. Innhold: Koranen Hellige tekster i hinduismen Lag et venndiagram Vi kan finne gode kilder til kunnskap om religionene ved å studere religiøse tekster. Slike tekster regnes ofte som hellige, og de er ofte sentrale for religiøse tradisjoner. Innhold: Koranen Hellige tekster i hinduismen Lag et venndiagram 

 • Religiøse tekster
  Store spørsmål 5-7
  Læringsløp
  Koranen

  Muslimenes hellige bok er Koranen. Den er en viktig kilde for å forstå muslimers tro. Koranen er viktig for muslimer fordi de ser på den som Guds egne ord og mener at den er hans veiledning til menneskene. Ordene i Koranen ble etter islamsk lære overlevert til profeten Mohammed på 600-tallet.  

 • Vurdering
  Solaris 8–10
  Artikkel
 • Lærerveiledning
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Hvordan bli klimaet i framtiden?

  Det er ennå ingen som har noen fasit på hvordan klimaet blir i framtiden, men modeller kan gi oss noen scenarioer. Dette er en god anledning til å søke informasjon og se etter de siste oppdateringene på forskningsfronten – hva sier de siste klimarapportene fra IPCC? 

 • Religiøse hus og kunstverk
  Store spørsmål 5-7
  Læringsløp
  Skriftkunst i synagogen

  En viktig kilde til å lære om jødisk tro er skriftkunsten i synagogene. Der kan man se de ti bud og annen tekst skrevet med vakre bokstaver på . Skriften kalles for .

 • Lærerveiledning
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Om Kunnskap om naturen

  Rammer Nivå: Kapitlet er tenkt undervist på 10. trinn.  Tidsbruk: Det er lagt opp til at det brukes 8 timer på dette kapitelet. Læringsarena: Undervisningen egner seg for klasserom og det utvidete klasserom – her ute i naturen.  Kjerneelementer: Kapitlet dekker deler av følgende kjerneelementer  Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter  Jorda og livet på jorda Grunnleggende ferdigheter: Gjennom arbeid med kapitlet vil elevene få trening i både muntlig og skriftlig framstilling og argumentasjon, og lesing.  Tverrfaglige tema: Kunnskap om naturen på 10. trinn er særlig knyttet til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.  Tema knyttes også til folkehelse og livsmestring og også demokrati og medborgerskap  Samarbeid på tvers av fag: Temaet egner seg for samarbeid med matematikk, norsk og samfunnsfag.

  Thumbnail.
 • Leve sammen
  Store spørsmål 5-7
  Artikkel
  Leve sammen

  Oppstart til temaet Leve sammen . Vi mennesker er avhengige av hverandre, men hvordan kan vi leve godt sammen? Hvordan kan hver av oss bidra til å forstå og respektere hverandre sånn at vi unngår uvennskap og konflikter?Oppstart til temaet Leve sammen . Vi mennesker er avhengige av hverandre, men hvordan kan vi leve godt sammen? Hvordan kan hver av oss bidra til å forstå og respektere hverandre sånn at vi unngår uvennskap og konflikter?

 • Lærerveiledning
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Oppstart

  Før du leser - oppstartaktivitet fra boka

 • Vocabulary
  Scope 1–2
  Artikkel
  Poetic Terms Quiz

  A quiz about poetic terms.

 • Overgangsriter og andre markeringer
  Store spørsmål 5-7
  Læringsløp
  Bat og bar mitsva

  I jødedommen markeres overgangen fra barn til voksen både for jenter og gutter. 

  En ung gutt leser fra en torarull.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)