Hopp til hovedinnhold

Søk

25 treff

 • Climate Change

  Stages 8–10

  Læringsløp

  Climate Change

  Unit focus reading, writing and talking about climate change learning vocabulary having to do with climate change, global warming, and natural disasters

 • Bærekraftig ressursbruk i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Havet

  Det meste av jorda er dekket av hav. Havet er viktig for livet på jorda av flere grunner. Havstrømmene frakter varmt vann fra ekvator mot polene og kaldt vann fra polene mot ekvator. På denne måten er havstrømmene med på å balansere klimaet  på jorda og gjøre temperaturforskjellene mellom ekvator og polene mindre ekstreme. Fordi mye av havvannet fordamper og  blir til nedbør, kommer også en del av ferskvannet fra havet.

 • Min læring

  Store spørsmål 1–4

  Læringsløp

  Min læring

  Læringsløpet "Min læring" i temaet "Vi kan!"Læringsløpet "Min læring" i temaet "Vi kan!"

  En jente med tommel opp.
 • Filmer

  START

  Video

 • Min læring

  Grip teksten

  Læringsløp

  Min læring

  Læringsløp som oppsummerer temaet "Vi setter spor"Læringsløp som oppsummerer temaet "Vi setter spor"

  En elev tenker
 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Byen

  Elevene får vite hva som kjennetegner en by, og utforsker også hva som gjør byer gode og dårlige å leve i. De arbeider med bærekraftsmål nummer 11 "Bærekraftige byer og samfunn", og reflekterer rundt hva som kan gjøre byene mer bærekraftige. 

 • Vi kan!

  Store spørsmål 1–4

  Artikkel

  En dråpe i havet

  Tekst i temaet "Vi kan!"Tekst i temaet "Vi kan!"

 • Bærekraftig ressursbruk i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Ferskvannsressurser

  Selv om jorda ofte omtales som den blå planeten, er kun en liten del av verdens vann ferskvann. På et kart kan vi se ferskvannsressursene som finnes i elver og innsjøer, men mye ferskvann er også lagret under bakken. Det kaller vi for grunnvannet. Noe ferskvann er også bundet opp i isbreer.

 • Helse, miljø og sikkerhet

  Stages 8–10

  Artikkel

  Verneombud

  Fokus på helse, miljø og sikkerhet. 

  Ung kvinnelig helsefagarbeider står og oppdaterer seg med mobil og penn og noe og skrive på. Hun har mørkt hår til ørene og pannelugg.
 • Påvirket

  Arena 5–7

  Artikkel

  Når jeg påvirker

  Elevene leser om og reflekterer over hvordan de selv er med på å påvirke verden med tanke på forbruk. Elevene utforsker Norges forbruk, og sammenlikner dette med forbruket i andre land i verden. Elevene leser om og reflekterer over hvordan de selv er med på å påvirke verden med tanke på forbruk. Elevene utforsker Norges forbruk, og sammenlikner dette med forbruket i andre land i verden. 

 • Vi kan!

  Store spørsmål 1–4

  Artikkel

  Det nytter!

  Tekst i temaet "Det nytter!"Tekst i temaet "Det nytter!"

 • Saktekster

  Targets

  Artikkel

  Stem for barna!

  Elevene leser og arbeide med oppgaver til et leserinnlegg om klimasaken skrevet på nynorsk. Elevene leser og arbeide med oppgaver til et leserinnlegg om klimasaken skrevet på nynorsk. 

  En oljeplattform ute i havet. Været er stille og fint akkurat nå.
 • Bærekraftig utvikling

  Arena 8–10

  Artikkel

  Mennesket og naturen

  Akkurat som dyra og plantene må vi ha trygghet, mat, rent vann og ren luft for å leve. Vi er også avhengige av at klimaet er levelig – at det verken er for varmt eller for kaldt. Kunnskap og teknologi har gjort det mulig for oss mennesker å utnytte naturen på stadig nye måter, og det aller meste vi bruker i hverdagen, kommer på en eller annen måte fra naturen. Huset vi bor i, varmen og strømmen, maten vi spiser, klærne vi bruker, og alle de ulike tingene vi eier. Illustrasjonen du ser her viser at vi mennesker er avhengige av naturen, men også at vi er en naturlig del av den. Akkurat som dyra og plantene må vi ha trygghet, mat, rent vann og ren luft for å leve. Vi er også avhengige av at klimaet er levelig – at det verken er for varmt eller for kaldt.

 • Internasjonal handel

  Arena 8–10

  Artikkel

  En bærekraftig internasjonal handel

  Som vi har sett, er det flere sider ved dagens internasjonale handel ikke bærekraftig. Det innebærer at det vi gjør nå, er med på å ødelegge for neste generasjon. En av de største utfordringene verden står overfor i dag, er endringene i miljøet og klimaet. Om vi skal klare å stoppe klimaendringene, må vi slutte å bruke så mye ikkefornybare ressurser, som olje, kull og gass, og gå over til fornybare energikilder, som vind-, sol- og havenergi. Samtidig må vi finne måter å bruke naturen på som ikke forurenser eller ødelegger den. Som vi har sett, er det flere sider ved dagens internasjonale handel ikke bærekraftig. Det innebærer at det vi gjør nå, er med på å ødelegge for neste generasjon. En av de største utfordringene verden står overfor i dag, er endringene i miljøet og klimaet.

 • Energibruk og miljø – Filmer

  Grunnbok i historie

  Video

 • Påvirket

  Arena 5–7

  Artikkel

  Bærekraftig utvikling

  Gjennom et eksempel fra klesindustrien, lærer elevene om bærekraftsmodellen; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Elevene reflekterer over hvordan vi som forbrukere kan bidra til en bærekraftig utvikling, samt lager en presentasjon om et av områdene innen bærekraftsmodellen. Gjennom et eksempel fra klesindustrien, lærer elevene om bærekraftsmodellen; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Elevene reflekterer over hvordan vi som forbrukere kan bidra til en bærekraftig utvikling, samt lager en presentasjon om et av områdene innen bærekraftsmodellen. 

  Bærekraftig utvikling _thumb.png
 • Avfall

  START

  Læringsløp

 • Filmer

  START

  Video

 • Filmer

  START

  Video

 • Avfall

  START

  Læringsløp

12

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)