Hopp til hovedinnhold

Søk

62 treff

 • The Lost Diary of Eric Bloodaxe, Viking Warrior
  Stages 8–10
  Læringsløp
  The Lost Diary of Eric Bloodaxe, Viking Warrior

  Get ready to go on a Viking adventure with Erik Bloodaxe in this text!

 • Listening tasks
  Quest 5–7
  Ressurs
  Find the th-sound

  Oppgave knyttet til stavemønsteret og lyden th.

 • Rhymes
  Quest 5–7
  Artikkel
  The Letter K

  Et dikt om stavemønsteret og uttalen av kn i starten av ord.

 • Hobbies
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find the th-sound

  Oppgave knyttet til stavemønsteret og lyden th.

 • Beach Cleanup Day
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Tongue Twister

  Hør og lytt til Zoom sin "tongue twister" til sh-lyden.

 • The Tomb of King Tut
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find the words that sound alike

  Oppgave knyttet til lyd og stavemønster.

 • The Witches
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Tongue twister

  Tungevrider knyttet til /v/ og /w/.

 • The Witches
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Sort the words

  Sorteringsoppgave knyttet til v og w.

 • My Learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Super speller game

  Brettspill hvor elevene øver på å stave ord.

 • Consonants and blends
  Quest 5–7
  Artikkel
  / v /

  Words with the /v/-sound.

 • Consonants and blends
  Quest 5–7
  Artikkel
  / kw /

  Words with the /kw/-sound.

 • Diphthongs
  Quest 5–7
  Artikkel
  /ɔɪ/

  Tongue twister with the /ɔɪ/-sound.

 • Diphthongs
  Quest 5–7
  Artikkel
  /ai/

  Tongue twister with the /ai/-sound.

 • Short vowels
  Quest 5–7
  Artikkel
  /  ʊ  /

  Words with the short vowel sound /u/.

 • Diphthongs
  Quest 5–7
  Artikkel
  / ɪə/

  Words with the /ɪə/-sound.

 • Long vowels
  Quest 5–7
  Artikkel
  / u: /

  Words with the long /u:/-sound.

 • Long vowels
  Quest 5–7
  Artikkel
  / ɔ: /

  Words with the /ɔ:/-sound.

 • Diphthongs
  Quest 5–7
  Artikkel
  /eə/

  Words with the /eə/-sound.

 • Long vowels
  Quest 5–7
  Artikkel
  / u: /

  Tongue twister with the long /u:/-sound.

 • Diphthongs
  Quest 5–7
  Artikkel
  /ei/

  Text with the /ei/-sound.

1234

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)