Til hovedinnhold

Søk

97 treff

 • Verbs
  Quest 1–4
  Læringsløp
  Verbs

  You will learn about verbs.

 • Verbs
  Quest 1–4
  Læringsløp
 • Hit
  Quest 1–4
  Artikkel
  Hit adjectives

  Spill med ord

 • My Quest
  Quest 1–4
  Læringsløp
  Write the Words

  Oppgave om ord

 • Verbs
  Quest 1–4
  Læringsløp
 • My Quest
  Quest 1–4
  Læringsløp
  Match the Words

  Oppgave om ord

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find the adjectives

  Førlesingsoppgave til adjektiv.

 • To Have and To Do
  Quest 5–7
  Læringsløp
  To Have and To Do

  Læringsløp om verbene to have og to do i presens.Læringsløp om verbene to have og to do i presens.

 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  There Is / There Are

  Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.

 • Personal Pronouns
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Pronoun Dice

  Aktivitet om personlige pronomen.

 • My learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Mark the adjectives

  Finn adjektivene i teksten.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Make a verbs cootie catcher

  Språkaktivitet hvor man skal lage en spå og øve verb.

 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Get started

  Førlesingsoppgave til there is/are.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Adjectives and Prepositions

  Læringsløp om adjektiv og preposisjoner.Læringsløp om adjektiv og preposisjoner.

 • Some or Any?
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Some or Any?

  Grammatikkartikkel om bruken av some og any .Grammatikkartikkel om bruken av some og any .

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Adjectives

  Adjectives tell us something about what nouns are like or how they look.

 • Songs
  Quest 5–7
  Artikkel
  Nouns Song

  Sangen "Nouns Song".

 • Nouns and Articles
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Talking partners – Nouns

  Choose two tasks.  Mime ten nouns.  Choose a song you like. Find all the nouns in the lyrics.  Look around you. Write down nouns you see.  Explain what a noun is.   

 • The Sutton Hoo Treasure
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Make a list of what they found

  Oppgaven øver elevene i å kjenne igjen entall og flertallsformer.  

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Choose the correct form of the adjective

  Oppgave som øver bruk av adjektiver i setninger.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)