Hopp til hovedinnhold

Søk

85 treff

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find the adjectives

  Førlesingsoppgave til adjektiv.

 • To Have and To Do
  Quest 5–7
  Læringsløp
  To Have and To Do

  Læringsløp om verbene to have og to do i presens.Læringsløp om verbene to have og to do i presens.

 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  There Is / There Are

  Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.

 • Personal Pronouns
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Pronoun Dice

  Aktivitet om personlige pronomen.

 • My learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Mark the adjectives

  Finn adjektivene i teksten.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Make a verbs cootie catcher

  Språkaktivitet hvor man skal lage en spå og øve verb.

 • My learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Regular or irregular verbs

  Dra og slipp verbene til riktig kategori.

 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  There Is / There Are

  Lær om hvordan man bruker there is og there are i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find verbs in the text

  Verboppgave i preteritum.

 • Prepositions of Time and Place
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Prepositions of Time and Place

  Grammatikkartikkel om å bruke at, on og in i setninger som beskriver tid og sted.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Where is …? Where are …?

  Skriveoppgave som øver på preposisjoner.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Change the verbs into the past tense

  Verboppgave som øver preteritum.

 • The Future
  Quest 5–7
  Læringsløp
  The Future

  Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
 • Nouns and Articles
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Nouns Song

  Sang om substantiv.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Regular verbs

  Lær om regelrette verb i engelsk.

 • To Have and To Do
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Activity

  Make up questions with to do.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Complete the pattern

  Oppgave som øver gradbøying av adjektiv.

 • Punctuation
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Punctuation

  Læringsløp om tegnsetting.

 • Songs
  Quest 5–7
  Artikkel
  Tricky Verbs Rap

  Sangen "Tricky Verbs Rap".

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)