Til hovedinnhold

9194 treff

 • Bruk nynorsk
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Til lærer

  «Bruk nynorsk» er ei vidareføring av «Bruk nynorsk» i Fabel 9 og Fabel 8. Dette sidemålstemaet skil seg litt ut frå temaet om sidemål i Fabel 8 og Fabel 9 på den måten at det er det mest fokus på språkføring og sidemålet i bruk, og dette gir ein naturleg progresjon i fagstoffet.

 • Jul
  Fabel 8–10
  Innholdspakke
  Jul

  Når det nærmer seg jul, må man rett og slett lese «Den lille piken med svovelstikkene». En annen ting man må, er å synge «Det lyser i stille grender». Her har vi også tatt med en moderne, svensk julenovelle om et litt slitent uteliggerpar som finner på noe lurt. God jul!Når det nærmer seg jul, må man rett og slett lese «Den lille piken med svovelstikkene». En annen ting man må, er å synge «Det lyser i stille grender». Her har vi også tatt med en moderne, svensk julenovelle om et litt slitent uteliggerpar som finner på noe lurt. God jul!

 • Bruk nynorsk
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Bruk nynorsk

  Les dei to versjonane av kriminalgåta.

 • Ord i sammenheng
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Til lærer

  På veien mot å bli gode og kompetente språkbrukere, må elevene innom flere holdeplasser. Én av disse er setningslære. Kunnskap om setningsoppbygging og -struktur kan hjelpe elever med å variere språket, og dermed skape flyt og sammenheng i egne tekster. Videre kan de lettere se sammenhenger med andre språk, og øke den totale språkforståelsen. 

 • Kapitler fra Fabel 9
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 5: Bruk språket

  Elevene har lært om språksystemet tidligere og vil ha med seg kunnskap om det når de begynner arbeidet med dette kapitlet. De aller fleste trenger nok likevel repetisjon, og på ungdomstrinnet vil elevene kunne forstå mer av hvordan språksystemet faktisk virker, og de vil dermed få et redskap til å lære blant annet andre språk. Like viktig som språksystemet i seg selv er altså språket i bruk – hvordan opptrer ordene i praksis? I Fabel ønsker vi å vise både system og funksjon, i funksjon.

 • Bruk språket
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Til lærer

  Elevene har lært om språksystemet tidligere og vil ha med seg kunnskap om det når de begynner arbeidet med temaet «Bruk språket». De aller fleste trenger nok likevel repetisjon, og på ungdomstrinnet vil elevene kunne forstå mer av hvordan språksystemet faktisk virker, og de vil dermed få et redskap til å lære blant annet andre språk. Like viktig som språksystemet i seg selv er altså språket i bruk – hvordan opptrer ordene i praksis? I Fabel ønsker vi å vise både system og funksjon, i funksjon.

 • Vokallyder
  Uttale i praksis
  Video
 • Vokallyder
  Uttale i praksis
  Video
 • Diftonger
  Uttale i praksis
  Video
 • Vokallyder
  Uttale i praksis
  Artikkel
  Vokallyd Ø

  I denne filmen kan du se og høre uttalen av vokalen Ø. Du kan spille av filmen fort eller sakte. Bruk hjulet nede til høyre i videospilleren. Du kan stoppe filmen når du vil, eller gå tilbake 10 sekunder.  Under kan du høre på lyden fra filmen. Du kan også ta opp din egen stemme og høre på uttalen din. 

 • Konsonantlyder
  Uttale i praksis
  Video
 • Diftonger
  Uttale i praksis
  Video
 • Konsonantlyder
  Uttale i praksis
  Video
 • Konsonantlyder
  Uttale i praksis
  Artikkel
  Konsonantlyd F

  I denne filmen kan du se og høre uttalen av konsonanten F. Du kan spille av filmen fort eller sakte. Bruk hjulet nede til høyre i videospilleren. Du kan stoppe filmen når du vil, eller gå tilbake 10 sekunder.  Under kan du høre på lyden fra filmen. Du kan også ta opp din egen stemme og høre på uttalen din. 

 • Konsonantforbindelser
  Uttale i praksis
  Artikkel
  Konsonantforbindelse SKJ

  I denne filmen kan du se og høre uttalen av konsonantforbindelsen SKJ. Du kan spille av filmen fort eller sakte. Bruk hjulet nede til høyre i videospilleren. Du kan stoppe filmen når du vil, eller gå tilbake 10 sekunder.  Under kan du høre på lyden fra filmen. Du kan også ta opp din egen stemme og høre på uttalen din. 

 • Vokallyder
  Uttale i praksis
  Video
 • Vokallyder
  Uttale i praksis
  Video
 • Konsonantforbindelser
  Uttale i praksis
  Artikkel
  Konsonantforbindelse NS

  I denne filmen kan du se og høre uttalen av konsonantforbindelsen NS. Du kan spille av filmen fort eller sakte. Bruk hjulet nede til høyre i videospilleren. Du kan stoppe filmen når du vil, eller gå tilbake 10 sekunder.  Under kan du høre på lyden fra filmen. Du kan også ta opp din egen stemme og høre på uttalen din. 

 • Kartlegging
  Uttale i praksis
  Artikkel
  3 Kartlegging av uttale i enkle tekster

  I denne kartleggingen skal elevene lese flere setninger sammenhengende, og læreren kan kartlegge vokaler og konsonanter i en sammenhengende tekst. 

 • Vokallyder
  Uttale i praksis
  Artikkel
  Vokallyd Y

  I denne filmen kan du se og høre uttalen av vokalen Y. Du kan spille av filmen fort eller sakte. Bruk hjulet nede til høyre i videospilleren. Du kan stoppe filmen når du vil, eller gå tilbake 10 sekunder.  Under kan du høre på lyden fra filmen. Du kan også ta opp din egen stemme og høre på uttalen din. 

12345...460

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)