Til hovedinnhold

Søk

274 treff

 • Oppfinnelser som forandret verden (Samfunnsfag)

  Læringsløp om hvordan bruk av elektrisk lys og strøm endret dagliglivet til folk.Læringsløp om hvordan bruk av elektrisk lys og strøm endret dagliglivet til folk.

  En lyspære
 • Oppstart - Jorda og sola
  Solaris 5–7
  Læringsløp
  Oppstart - Jorda og sola

  Oppstartsløp til temaet Jorda og sola.Oppstartsløp til temaet Jorda og sola.

  Jordas nattside sett fra en satellitt.
 • De stripete bergartene
  Solaris 5–7
  Læringsløp
  De stripete bergartene

  Læringsløp om stripete bergarter (metamorfe bergarter).Læringsløp om stripete bergarter (metamorfe bergarter).

 • Barn kan være oppfinnere
  Solaris 1–4
  Læringsløp
  Barn kan være oppfinnere

  Læringsløp i naturfag. "Barn kan være oppfinnere"Læringsløp i naturfag. "Barn kan være oppfinnere"

  De tre små grisene sitter og leser, både i bøker og på iPad.
 • De prikkete bergartene
  Solaris 5–7
  Læringsløp
  De prikkete bergartene

  Læringsløp om prikkete bergarter (magmatiske bergarter).Læringsløp om prikkete bergarter (magmatiske bergarter).

 • Programmering
  Programmering
  Læringsløp
  Programmering

  I dette læringsløpet skal du lære mer om hva programmering er, ved å bli kjent med noen viktige begreper. I dette læringsløpet skal du lære mer om hva programmering er, ved å bli kjent med noen viktige begreper. 

  Blå bakgrunn med hvite piksler.
 • Arealbruk og økosystemer
  Naturfag for yrkesfag
  Læringsløp
  Arealbruk og økosystemer

  Når du har jobbet med dette læringsløpet, skal du kunne forklare begrepene arealbruk, økosystem, bærekraftig utvikling og biologisk mangfold gi eksempler på ulike naturområder forklare hva vi mener med urbanisering og fragmentering av økosystemer vite hvilke hoveddeler et økosystem består av gjøre rede for hvordan endret arealbruk kan påvirke et økosystem foreslå bærekraftige løsninger for å bevare biologisk mangfold

 • Livsløp og bærekraftig utvikling
  Naturfag for yrkesfag
  Læringsløp
  Livsløp og bærekraftig utvikling

  Når du har jobbet med dette læringsløpet, skal du kunne forklare begrepet bærekraftig utvikling argumentere for valg av produkter med utgangspunkt i bærekraftig utvikling forklare begrepet livsløp undersøke og vurdere livsløpet til produkter som er relevante for ditt utdanningsprogram

 • Livsløp og bærekraftig utvikling
  Naturfag for yrkesfag
  Læringsløp
  Livsløp og bærekraftig utvikling

  Når du har jobbet med dette læringsløpet, skal du kunne forklare begrepet bærekraftig utvikling argumentere for valg av produkter med utgangspunkt i bærekraftig utvikling forklare begrepet livsløp undersøke og vurdere livsløpet til produkter som er relevante for ditt utdanningsprogram

 • Lyd og akustikk
  Naturfag for yrkesfag
  Læringsløp
  Lyd og akustikk

  Når du har jobbet med dette læringsløpet, skal du kunne forklare begrepene frekvens, amplitude, bølgelengde og lydfart gjøre rede for forskjellen mellom langsbølger og tversbølger bruke bølgebegreper til å forklare lydstyrke, tonehøyde og klang utforske bølgefenomenene refleksjon, brytning, bøyning, resonans og interferens forklare hvordan ulike bølgefenomener påvirker klang og romakustikk gjøre rede for hvordan analog lyd kan lagres som digital lyd, hvordan lyden kan redigeres og hva som vil påvirke lydkvaliteten

 • Stoffer og stoffkretsløp
  Naturfag for yrkesfag
  Læringsløp
  Stoffer og stoffkretsløp

  Når du har arbeidet med denne delen, skal du kunne gjøre rede for hvorfor grunnstoffer som karbon, nitrogen og fosfor er viktige for liv gjøre rede for hvordan karbon, nitrogen, fosfor og vann går i kretsløp vurdere hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke kretsløpene til karbon, nitrogen, fosfor og vann kjenne til hvordan uønskede stoffer som miljøgifter påvirker liv og hvordan livsløpsanalyser blir brukt til å vurdere teknologi og produksjon i et bærekraftperspektiv lage en risikovurdering og håndtere avfall på en forsvarlig måte

 • Bærekraftig energiproduksjon
  Naturfag for yrkesfag
  Læringsløp
  Bærekraftig energiproduksjon

  Når du har jobbet med dette læringsløpet, skal du kunne  bruke begrepene fornybar energi, virkningsgrad, energibærer og energilagring bruke begrepene vekselstrømsteknologi og likestrømsteknologi til å beskrive det elektriske energisystemet bruke energibegreper til å beskrive vannenergiverk, vindmøller og solceller, og drøfte om de produserer energi på en bærekraftig måte bruke begrepet energilagring til å beskrive metoder for å lagre bærekraftig energi i batterier og som hydrogen utforske og presentere teknologier knyttet til eget elektrofag og vurdere dem i et bærekraftsperspektiv

 • Miljøutfordringer i handel og reiseliv
  Naturfag for yrkesfag
  Læringsløp
  Miljøutfordringer i handel og reiseliv

  Når du har jobbet med dette læringsløpet, skal du kunne forklare begrepet drivhuseffekt gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet kan føre til global oppvarming kjenne til begrepene biologisk mangfold, økosystem, næringskjede og næringsnett kjenne til begrepene arealbruk, fragmentering og urbanisering gjøre rede for hvordan handel og reiseliv kan påvirke det biologiske mangfoldet

 • Energiøkonomisering i bygg
  Naturfag for yrkesfag
  Læringsløp
  Energiøkonomisering i bygg

  Når du har jobbet med dette læringsløpet, skal du kunne bruke begrepene energiovergang, energibevaring og virkningsgrad for å kunne vurdere energiøkonomisering i bygg bruke begrepene passivhus, positivhus og smarthus til å diskutere bærekraftige bygg presentere energiøkonomiske løsninger for oppvarming i bygg, for eksempel bruk av solfanger, varmepumpe, varmestyring og varmegjenvinning utforske og presentere teknologier knyttet til bygg- og anleggsteknikk og vurdere dem i et bærekraftsperspektiv

 • Energiløsninger
  Naturfag for yrkesfag
  Læringsløp
  Energiløsninger

  Når du har jobbet med dette læringsløpet, skal du kunne kjenne til noen ulike energiformer og energiloven bruke begrepene arbeid og varme til å forklare energioverføring undersøke virkningsgraden til noen teknologier undersøke og vurdere ulike metoder for overføring av energi, herunder i teknologier som elektriske motorer og generatorer, brenselsceller og varmepumper undersøke og vurdere ulike metoder for lagring av energi, herunder teknologier som batterier, hydrogen og termiske energilagre utforske og presentere teknologier knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere dem i et bærekraftsperspektiv

 • Energieffektive løsninger i bygg
  Naturfag for yrkesfag
  Læringsløp
  Energieffektive løsninger i bygg

  Når du har jobbet med dette læringsløpet, skal du kunne bruke begrepene passivhus, plusshus og smarthus til å diskutere bærekraftige bygg bruke begrepet virkningsgrad til å vurdere energieffektive løsninger i et bygg gjøre rede for sammenhenger mellom elektrisk energi og effekt presentere energieffektive løsninger for elektriske apparater og belysning i bygg, for eksempel lyskilder som LED, og styresystemer for lys presentere energieffektive løsninger til oppvarming i bygg, for eksempel solfangere, varmepumper, biomasse og fjernvarme, og teknologier for varmestyring og varmegjenvinning utforske og presentere teknologier knyttet til eget elektrofag og vurdere dem i et bærekraftsperspektiv

 • Sirkulasjonssystemet
  Solaris 5–7
  Læringsløp
  Sirkulasjonssystemet

  Et læringsløp om sirkulasjonssystemet i kroppen.Et læringsløp om sirkulasjonssystemet i kroppen.

 • Hva har jeg lært?
  Solaris 5–7
  Læringsløp
  Hva har jeg lært?

  Et læringsløp hvor elevene samtaler om det har lært i temaet Ville vekster .Et læringsløp hvor elevene samtaler om det har lært i temaet Ville vekster .

 • Hva har jeg lært?
  Solaris 5–7
  Læringsløp
  Hva har jeg lært?

  Et læringsløp hvor elevene samtaler om det har lært i temaet Store forandringer .Et læringsløp hvor elevene samtaler om det har lært i temaet Store forandringer .

 • Næringskjeder og næringsnett i ferskvann
  Solaris 5–7
  Læringsløp
  Næringskjeder og næringsnett i ferskvann

  Et læringsløp om næringskjeder og næringsnett i ferskvann.Et læringsløp om næringskjeder og næringsnett i ferskvann.

12345...14

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)